Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34459
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Mikašytė, Vilma
Title: Is the Samogitian dialect going to die out? Implications of showing pride in being a Samogitian and attitudes towards Samogitianness on Samogitian facebook pages
Other Title: Ar žemaičių tarmė išnyks? Didžiavimosi esant žemaičiu reikšmė bei požiūris į žemaitiškumą žemaitiškuose puslapiuose socialiniame tinkle Facebook
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2017, nr. 10, p. 75-97
Date: 2017
Keywords: Samogitian;Facebook;Dialect maintenance;Identity;Žemaičių tarmė;Tarmių palaikymas;Identitetas
Abstract: Lithuanian linguists believe that dialects in Lithuania are under threat of extinction. Many scholars who strive for language maintenance around the world suggest that the Internet provides free and unlimited possibilities to promote and maintain endangered or lesser spoken linguistic varieties. One of the dialect speaker groups in Lithuania, Samogitians, explore the aforementioned possibilities as they have recently become very active on social media. They promote the dialect and numerous Samogitian items as well as discuss various issues about their dialect and identity. The article analyzes the elements of the Samogitian identity as it is portrayed on various Samogitian pages on Facebook. The study employs several approaches, including Language maintenance, Cybercultures, and Discourse Analysis. The results reveal that the essential element of the Samogitian identity is their dialect due to which, in spite of the increasing moral and financial support, the speakers of the variety still feel stigmatized. Nevertheless, people who speak Samogitian support each other in using the dialect and promoting it not only on the Internet but in ‘real’ life as well. Since many Samogitians are proud of speaking the dialect and being Samogitian, it is a positive sign for the future maintenance, and social media is one of the most effective means through which it can be achieved.
Lietuvių kalbininkai mano, kad tarmės Lietuvoje gali išnykti. Mokslininkai, kurie visame pasaulyje dirba tam, kad užtikrintų kalbinės įvairovės išlaikymą, teigia, kad internetas suteikia nemokamas ir neribotas galimybes tą padaryti. Lietuvoje tarmiškai kalbantys žemaičiai naudojasi minėtomis galimybėmis ir neseniai tapo ypač aktyvūs socialiniuose tinkluose. Jie populiarina tarmę, tarminius produktus, diskutuoja jiems svarbiomis, su tarme ir identitetu susijusiomis temomis. Straipsnyje aprašomi žemaitiško identiteto elementai, kurie pastebėti ištyrus žemaitišku turiniu besidalinančių socialinio tinklo Facebook grupių įrašus ir komentarus. Tyrime naudojami metodai: kalbos palaikymas (angl. Language Maintenance), kiberkultūros metodas (angl. Cybercultures), diskurso analizė (angl. Discourse Analysis). Rezultatai atskleidžia, kad pagrindinis žemaitiško identiteto elementas – tarmė, dėl kurios, nepaisant didėjančios moralinės ir finansinės paramos, tarmiškai kalbantys žemaičiai vis dar jaučiasi stigmatizuojami. Visgi, žemaičiai labai palaiko vieni kitus ir skatina tarmę vartoti ne tik internete, bet ir realiame gyvenime. Tai, kad tiek daug žemaičių išreiškia pasididžiavimą tarme, yra geras ženklas tolesniam tarmės gyvavimui, o socialiniai tinklai yra vienas iš būdų, kuriuo tai gali būti užtikrinama.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34459
http://dx.doi.org/10.1515/sm-2017-0004
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34459
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2017, nr. 10

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

56
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons