Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34438
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Budėnas, Antanas;Radžiūnas, Andrius;Dimšaitė, Justina;Pranckevičienė, Aistė
Title: Catastrophizing of pain as a predictor of pre- and acute postoperative pain in patients with carpal tunnel syndrome
Other Title: Skausmo katastrofizavimo sąsajos su priešoperacinio ir ūmaus pooperacinio skausmo intensyvumu riešo kanalo sindromu sergančių pacientų imtyje
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2016, [Vol.] 19, p. 35-47
Date: 2016
Keywords: Carpal tunnel syndrome;Pain catastrophizing;Pain intensity;Surgery;Predictive validity;Prognostinis validumas;Riešo kanalo sindromas;Skausmo katastrofizavimas;Skausmo intensyvumas;Chirurginis gydymas
Abstract: Background and purpose. Research shows that pain catastrophizing might be an important predictor of pain related outcomes in patients with various health conditions despite of objective severity of the illness. This study aimed to evaluate prognostic value of catastrophizing the pain in predicting pain intensity before and one day after the surgery for median nerve decompression in a sample of patients with carpal tunnel syndrome (CTS). Methods. 53 patients with electrodiagnostically proven CTS participated in this study. Patients were assessed before and one day after the surgery for median nerve decompression using the Pain Catastrophizing Scale (PCS), and the Short Form of the McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ). Intensity of pre- and acute postoperative pain was evaluated using visual analogue scales. Results. Level of reported pain decreased significantly one day after the surgery. No significant correlations were observed between pain catastrophizing and average level of pain during a week before and one day after the surgery. Correlation was observed between highest experienced level of pain after the surgery and preoperative total PCS score. However, pain catastrophizing did not predict neither preoperative nor acute postoperative pain one day after the surgery in multivariate analyses when other study variables were taken into account. Sensory dimension of SF-MPQ was a better predictor of preoperative pain. None of pain and demographic variables predicted acute postoperative pain. Conclusions. Pain catastrophizing was not found to be a significant predictor of pre- or acute postoperative pain in CTS patients.
Moksliniai tyrimai rodo, jog polinkis katastrofizuoti skausmą prognozuoja įvairių su skausmu susijusių būklių gydymo išeitis nepriklausomai nuo objektyvaus sutrikimo ar negalios sunkumo. Šiuo tyrimu siekiama įvertinti dėl riešo kanalo sindromo patiriamo skausmo ir skausmo katastrofizavimo sąsajas prieš medialinio nervo dekompresijos operaciją ir praėjus vienai dienai po jos. Metodika. Tyrime dalyvavo 53 pacientai, kuriems riešo kanalo sindromas patvirtintas elektrodiagnostiškai. Pacientai atsakė į Skausmo katastrofizavimo skalės (Pain Catastrophizing Scale (PCS)) ir Trumposios McGill skausmo klausimyno formos (A Short Form of the McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ)) klausimus prieš operaciją ir pagal vizualinės analogijos skales įvertino patiriamo skausmo intensyvumą prieš operaciją ir praėjus vienai dienai po jos. Rezultatai. Praėjus vienai dienai po medialinio nervo dekompresijos operacijos skausmo intensyvumas reikšmingai sumažėjo. Polinkis katastrofizuoti skausmą nekoreliavo su vidutiniu patirto skausmo intensyvu savaitę prieš operaciją ar praėjus dienai po jos. Silpna, bet statistiškai reikšminga koreliacija nustatyta tarp suminio PCS skalės įverčio ir didžiausio skausmo intensyvumo po operacijos. Visgi skausmo katastrofizavimas neprognozavo skausmo intensyvumo prieš operaciją ar po jos, kai analizėje buvo atsižvelgta į kitus veiksnius. SF-MPQ sensorinis skausmo rodiklis buvo stipriau susiję su priešoperaciniu skausmu nei polinkis katastrofizuoti skausmą. Nė vienas iš analizuotų demografinių ar skausmo rodiklių neprognozavo pooperacinio skausmo intensyvumo. Išvados. Tyrimo rezul-tatai nepatvirtino prielaidos, kad polinkis katastrofizuoti skausmą leidžia prognozuoti riešo kanalo sindromu sergančių pacientų prieš operaciją ir po jos patiriamo skausmo intensyvumą.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34438
http://dx.doi.org/10.7220/2345-024X.19.2
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34438
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2016, [vol.] 19

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.