Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34423
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Subačius, Giedrius
Title: Simono Daukanto redagavimas: vėlesnieji „Istorijos žemaitiškos“ (1828–1834) taisymai
Other Title: Editing of Simonas Daukantas: later corrections in “History of the Lithuanian Lowlands” (1828–1834)
Is part of: Darbai ir dienos, 2017, nr. 67, p. 69-103
Date: 2017
Keywords: Redagavimo istorija;Ortografijos istorija;Ortografijos variantai;Socialinė lietuvių kalbos istorija;Simono Daukanto Istorijos žemaitiškos rankraščio istorija;History of Simonas Daukantas’s manuscript History of the Lithuanian Lowlands;History of editing;History of orthography;Orthographic variation;Social history of the Lithuanian language
Abstract: Simono Daukanto „Istorijos žemaitiškos“ rankraštis (“Istoryje Ƶemaytyszka” – IƵ, rašytas Rygoje 1828–1834 m., saugomas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Vilniuje, per 1100 psl. in folio) laikomas švarraščiu, tačiau jame esama Daukanto taisymų. Daukanto autografas buvo nurašytas Juozapo Butavičiaus (Bt) Kretingos vienuolyne prieš 1835 m. gegužės 17 dieną. Daukanto rankraščiuose esantys taisymai skiriami į dvi grupes: ankstesnieji, perkelti ir į Bt, tad Daukanto padaryti prieš rankraščio nurašymą, bei vėlesnieji, daryti po to, kai nurašytas originalas jau buvo grįžęs į Daukanto rankas. Šis straipsnis skirtas vėlesniesiems Daukanto taisymams. Iš modifikuojamų rašybos ypatybių nustatyta, kad vėlesnieji Daukanto „Istorijos žemaitiškos“ rankraščio koregavimai susigrupuoja bent į 4 sluoksnius: 1) galbūt 1842–1845 m. (l. 1v–1v) maždaug „Būdo senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių“ (1845) rašymo metu; 2) galbūt apie 1846 m. (47v, 49r–53v); 3) apie 1850–1854 m. (l. 56v–110v); 4) taip pat apie 1850–1854 m. (l. 155r–519r; bet vėlesnis už 3-iąjį). Pagrindinis pirmojo ir antrojo taisymų sluoksnio tikslas Daukantui buvo pabandyti perdaryti savo ankstesnę IƵ ortografiją, tie bandymai daryti Sankt Peterburgo laikotarpiu. Trečiąjį ir ketvirtąjį sluoksnį Daukantas darė rašydamas „Pasakojimą apie veikalus lietuvių tautos senovėje“ (1850–1854), greičiausia jau sugrįžęs į Lietuvą. Taisymų tikslas čia jau buvo kitas – tikslinti mintį, koreguoti netikslumus ir klaidas.
Simonas Daukantas’s manuscript “History of the Lithuanian Lowlands” (Istoryje Ƶemaytyszka, IƵ; 1828–1834, preserved at the Library of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore in Vilnius, over 1100 pages in folio) is considered a fair copy; nevertheless it contains certain corrections by the author. Daukantas’s original manuscript was rewritten (recopied) by Juozapas Butavičius (Bt) at the Bernardine Monastery of Kretinga before May 17, 1835. Daukantas’s corrections in his manuscript may be divided into two groups: (1) the earlier changes that were transferred to Butavičius’s copy, and (2) the later corrections that were inserted after the original manuscript had reached Daukantas’s hands following Butavičius’s rewriting. This article is devoted to these later corrections by Daukantas. Orthographic peculiarities modified in later corrections may be grouped into four strata: (1) perhaps 1842–1845 (f. 1v–1v), approximate time of composing the book “Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių” (On the Character of Ancient Lithuanians, both Highlanders and Lowlanders), printed in 1845; (2) perhaps about 1846 (f. 47v, 49r–53v); (3) about 1850–1854 (f. 56v–110v); 4) also about 1850–1854 (f. 155r–519r; but later than the third stratum). The intention of the first and the second stratum of corrections was to reshape the earlier orthography he used in IƵ, these strata being added during the St. Petersburg period in Daukantas’s life. Daukantas introduced the third and the fourth stratum at the time he was compiling his “Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje” (Story of the Deeds of the Lithuanian Nation in Ancient Times; 1850–1854), most likely after he returned to Lithuania from St. Petersburg. The intention of corrections here was different—to revise some thoughts, to correct some mistakes and inaccuracies.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34423
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.67.3
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34423
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2017, nr. 67

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

99
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

101
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.