Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34415
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Krebs, Gerhard
Title: Germany and Sugihara Chiune: Japanese-Polish intelligence cooperation and counter-intelligence
Other Title: Vokietija ir Chiune Sugihara: Japonijos ir Lenkijos žvalgybos bendradarbiavimas bei kontražvalgyba
Is part of: Darbai ir dienos, 2017, nr. 67, p. 215-230
Date: 2017
Keywords: Japanese intelligence;Polish spies;Japanese-German relations;German-Soviet War;Lenkų šnipai;Japonijos ir Vokietijos santykiai;Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas
Abstract: Instructed to engage in intelligence against the Soviet Union, Japanese diplomat Sugihara Chiune was stationed in Helsinki in 1937‒1939 and in Kaunas in 1939‒1940. He became known to the world for issuing thousands of transit visas to Polish-Jewish refugees to help them escape from Soviet and Nazi persecution. Much less is known about his spy activities. Following their country’s occupation by the German army, Sugihara provided Polish secret agents with Japanese or Manchurian passports and employed their services for his clandestine undertakings. The Germans, although greatly displeased with his activities as the same agents were working against them for the Polish government-in-exile and the British government, were indifferent to Sugihara’s attempts to rescue the Jews. Despite that German authorities were successful in arresting some of Sugihara’s spies, these measures were ineffective as in most cases the agents’ Japanese or Manchurian passports bestowed them with diplomatic immunity. After the end of Lithuanian independence Sugihara was forced to leave the country and was transferred to Prague ‒ clearly not an ideal place to observe the USSR. Therefore, he took over the newly established consulate-general in Königsberg, modern day Kaliningrad, to gain intelligence on Germany’s preparation for war against the Soviet Union in 1941. Sugihara was ultimately transferred to the legation in Romania after the consulate-general was closed under German pressure.
Gavęs žvalgybinę užduotį, nukreiptą į Sovietų Sąjungą, Japonijos diplomatas Chiune Sugihara 1937–1939 m. dirbo Helsinkyje, o 1939–1940 m. – Kaune. Pasaulyje jis žinomas kaip žmogus, išdavęs tūkstančius tranzitinių vizų lenkų ir žydų pabėgėliams, taip jiems padėjęs pabėgti nuo sovietų ir nacių persekiojimų. Tačiau apie jo žvalgybinę veiklą žinoma mažai. Kai Vokietijos kariuomenė okupavo Lenkiją, Sugihara lenkų slaptiesiems agentams išdavė Japonijos arba Mandžiūrijos pasus ir naudojosi šių agentų paslaugomis savo slaptose veiklose. Vokiečiai labai nusivylė šia Sugiharos veikla, nes tie patys agentai veikė prieš juos dirbdami Lenkijos vyriausybei egzilyje ir britams, nekreipė dėmesio į Sugiharos vykdomą žydų gelbėjimą. Vėliau, kai vokiečiams pavyko suimti keletą Sugiharos šnipų, jiems dar kartą teko nusivilti, nes Japonijos ar Mandžiūrijos pasai garantavo jų diplomatinę neliečiamybę. Po Lietuvos okupacijos Sugihara turėjo palikti šalį, jis buvo perkeltas į Prahą, tikrai ne pačią geriausią SSRS stebėjimo vietą. Todėl netrukus jis ėmė vadovauti neseniai įkurtam generaliniam konsulatui Kionigsberge, šiandieniniame Kaliningrade, ir rinkti informaciją apie Vokietijos ruošimąsi 1941 m. karui su Sovietų Sąjunga. Galiausiai Sugihara buvo perkeltas į Japonijos pasiuntinybę Rumunijoje, nes generalinis konsulatas Kionigsberge vokiečiams spaudžiant buvo uždarytas.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34415
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.67.11
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34415
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2017, nr. 67

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

51
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

471
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.