Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34409
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Kotlerman, Ber
Title: Philippine visas-for-Jews from the perspective of 1939 unanswered letters to president Quezon
Other Title: Filipinų vizos žydams: neatsakyti 1939 metų laiškai prezidentui Manueliui Quezonui
Is part of: Darbai ir dienos, 2017, nr. 67, p. 273-291
Date: 2017
Keywords: Holocaust;Yad Vashem;United States Holocaust Memorial Museum;European Jewry;Migration;Colonization;Refugees;President Manuel Quezon;Paul McNutt;Mindanao island;Kaunas Ninth Fort;Japanese internment camps;UN International Refugees Organization;Shanghai Russians;Holokaustas;Yad Vashem;Jungtinių Amerikos Valstijų Holokausto memorialinis muziejus;Europos žydai;Migracija;Kolonizacija;Pabėgėliai;Prezidentas Manuelis Quezonas;Mindanao sala;Antrasis pasaulinis karas;Kauno IX fortas;Japonų internuotųjų stovyklos;JTO tarptautinė pabėgėlių organizacija;Šanchajaus rusai
Abstract: More than twenty letters of European Jews to the President of the Philippines Manuel Quezon, sent to apply for entry visas for over four dozen people, were recently found in the Rare Books and Manuscripts Department of the National Library of the Philippines in Manila. The letters written in English, German, and Spanish are dated Spring-Summer 1939, when escape from Europe was still possible. Though several hundreds of Jewish refugees came to Manila via various ways during 1937–1941, the letters in question remained unanswered. All of them provide the exact time of the short-lived Mindanao plan, which proposed to establish an agricultural colony of European Jews in the Philippines, but got stuck in the very beginning. The databases of the Yad Vashem World Holocaust Remembrance Center in Jerusalem and the United States Holocaust Memorial Museum in Washington reveal the tragedy, which many Jews anticipated: all of the Philippine visa-seekers, except for one person, found their death in various concentration camps, ghettos, and labour battalions. The article is dedicated to the memory of Jewish refugees, who were seeking in vain an asylum from the Nazis and their collaborators in the Philippines and other parts of the world.
Daugiau nei dvidešimt Europos žydų laiškų, rašytų Filipinų prezidentui Manueliui Quezonui, – prašant vizų per 50 asmenų įvažiuoti į šalį – neseniai buvo rasti Filipinų nacionalinės bibliotekos Maniloje Retų knygų ir rankraščių skyriuje. Laiškai parašyti anglų, vokiečių ir ispanų kalbomis 1939 m. pavasarį–vasarą, kai dar egzistavo pabėgimo iš Europos galimybė. Ir nors keli šimtai žydų pabėgėlių skirtingais keliais 1937–1941 m. laikotarpiu atvyko į Manilą, minimi laiškai taip ir liko neatsakyti. Šie laiškai sutampa su trumpu Mindanao plano egzistavimo periodu (pats planas nuo pat pradžių sunkiai judėjo iš vietos), kai Filipinuose ketinta įsteigti žemdirbišką koloniją Europos žydams. Yad Vashemo Holokausto tyrimų centro Jeruzalėje ir Jungtinių Amerikos Valstijų Holokausto memorialinio muziejaus Vašingtone duomenų bazės patvirtina tragedijos nuojautą: visi minėti asmenys, išskyrus vieną, prašę Filipinų vizos, žuvo skirtingose koncentracijos stovyklose, getuose ar prievartinio darbo būriuose. Straipsnis skiriamas atminti šiuos ir kitus nekaltus žmones, kurie veltui prašėsi prieglobsčio kitose šalyse, kad išsigelbėtų nuo nacių ir jų talkininkų persekiojimo.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34409
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.67.16
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34409
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2017, nr. 67

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

49
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

856
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.