Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34382
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Stramskas, Arnoldas
Title: Latin America through the literary looking-glass, and what Bolaño found there
Is part of: International journal of area studies [elektroninis išteklius] = Regioninės studijos. Kaunas ; Berlin : Vytauto Didžiojo Universitetas; De Gruyter, Vol. 9, iss. 1, 2014
Extent: p. 51-74
Date: 2014
Note: "Regioninės studijos" (ISSN 2029-2074) 2013 m. virto į "International journal of area studies" (eISSN 2345-0223)
Keywords: Lotynų Amerika;Roberto Bolaño;Kultūros politika;Literatūra;Latin America;Roberto Bolaño;Cultural politics;Literature
Abstract: Šis straipsnis plačiai apžvelgia socialinę, ekonominę ir kultūrinę politiką Lotynų Amerikoje, skiriant daug dėmesio septintojo ir aštuntojo dešimtmečio literatūrinio „bumo” fenomenui, bei regiono politiniam kontekstui – kolonijinei praeičiai, neokolinijinei/ neoliberaliai dabarčiai, intelektualų rolei valdžios ir kultūros sferose. Antroji straipsnio dalis koncentruojasi ties Roberto Bolaño (ir jo romanu Pašėlę detektyvai), rašytoju, kuris paženklino Lotynų Ameriką pasauliniame literatūros žemėlapyje mastu, panašiu į sėkmingiausius bumo pavyzdžius. Šio straipsnio tikslas yra parodyti, kad literatūra ne tik gali sietis bendrais elementais ir galimais tikslais su socialine ir politine kritika, bet kad ir gali būti efektyvi sociopolitinės kritikos forma. Tokiu atveju, Bolaño darbai gali būti perskaityti ne tik kaip antrarūšė fi kcija, bet kaip ir daugiasluoksnis tyrimas apie socioekenominę bei ontologinę Lotynų Amerikos būklę, kurios kiti tyrimo būdai gali ir neužčiuopti
This article provides a broad overview of social, economic, and cultural politics in Latin America, especially concentrating on what became known as the Latin American literary “boom” in the 1960s and 1970s, and the region’s political context – colonial past, neocolonial/neoliberal present, the role of intellectuals within the state and cultural affairs. The second part focuses on Roberto Bolaño – the writer who put Latin American literature on the world map which has not been seen since the boom years – and his novel The Savage Detectives. The aim of this article is to demonstrate that literature not only shares common elements and possible intentions with social and political critique, but that it can also be an effective form of social and political criticism. In such a case, Bolaño’s work may be read not as inferior fi ctional account but as a complex, intersectional investigation of socioeconomic as well as ontological condition in Latin America that other modes of inquiry may overlook
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34382/1/ISSN2345-0223_2014_V_9_1.PG_51-74.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34382
https://doi.org/10.2478/ijas-2014-0004
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:International Journal of Area Studies 2014, vol. 9, iss. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

83
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons