Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34330
Type of publication: Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f);Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje (P1f)
Field of Science: Informatika (N009);Computer science (N009)
Author(s): Krilavičius, Tomas;Mickevičius, Vytautas;Morkevičius, Vaidas
Title: LR Seimo narių elgsenos tyrimas, naudojant klasterinę analizę ir daugiamačių skalių metodą
Is part of: Informacinės technologijos : 19-oji tarpuniversitetinė tarptautinė magistrantų ir doktorantų konferencija "Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos" (IVUS 2014) : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 2014, 19
Extent: p. 107-113
Date: 2014
Keywords: Voting analysis;Clustering;Multidimensional data visualization;Duomenų gavyba;Daugiamatės skalės;Klasterizavimas;Politinių duomenų analizė
Abstract: Racionalūs rinkiminės elgsenos modeliai akcentuoja pakankamos informacijos poreikį rinkėjams priimant sprendimus, už ką balsuoti. Stebėti net pavienių politikų elgseną nėra paprasta, o bandyti fiksuoti ir suprasti viso parlamento narių veiklą yra dar sudėtingesnis uždavinys, nes dideliam kiekiui informacijos apdoroti būtina taikyti statistinius metodus. Šiame darbe siekiama pasiūlyti tinkamas metodikas LR Seimo balsavimų stebėsenai, leidžiančias aiškiau identifikuoti parlamentarų balsavimo tendencijas. Statistiškai analizuojami LR Seimo balsavimai 2008-2012 metų kadencijos pabaigoje (priešrinkiminiu laikotarpiu). Naudojamos klasterizavimo procedūros, o gauti rezultatai daugiamačių skalių metodo pagalba vaizdžiai pateikiami grafiškai. Lyginami skirtingi balsavimų kodavimo ir klasterizavimo metodai
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34330
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34330
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Baltijos pažangių technologijų institutas, Vilnius
Informatikos fakultetas
Kauno technologijos universitetas
Taikomosios informatikos katedra
Appears in Collections:3. Konferencijų medžiaga / Conference materials
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.91 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

98
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

26
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.