Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34316
Type of publication: Straipsnis Clarivate Web of Science (S1);Article in Clarivate Web of Science (S1)
Field of Science: History (H005);Istorija (H005);Teologija (H002);Teologija (H002)
Author(s): Kamuntavičienė, Vaida
Title: Kėdainių katalikų bažnyčia ir jos biblioteka 1675 m
Other Title: Kėdainiai Catholic Church and it’s library in 1675
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 2016, T. 88, 89
Extent: p. 168-175, 129-139
Date: 2016
Note: Straipsnis publikuotas dviejuose žurnalo Logos numeriuose
Keywords: Catholic parish;Kėdainiai;Katalikų parapija;Altoriai;Biblioteka;Kėdainiai;Altars;Library
Abstract: The seventeenth century owners of Kėdainiai town were the Calvinist Radziwiłł family. The town itself was multinational, multicultural and multiconfessional. In this situation the Catholic Church operated under difficult circumstances. In this paper we present two church inventories of the seventeenth century pastors of Kėdainian Holy Trinity and Saint George parish church. These inventories reveal information regarding the altars in the church and allow us to understand the direction of the piety, and to reveal the most venerated saints in the parish. 44 books registered in both inventories of the parish allow us to reveal the books read by the parish pastors and to understand what knowledge was conveyed to the parishioners. We came to the conclusion that these two pastors did their most for the advancement of the parish: Motiejus Kobilinskas initiated of the reclamation of the church from the evangelicals and Motiejus Godlevskisthe founded of the Holy Rosary brotherhood
XVII a. Kėdainių miesto savininkai buvo kalvinistai Radvilos, o pats miestas buvo daugiatautis, daugiakultūrinis ir daugiareliginis. Kėdainių katalikų bažnyčia veikė sudėtingomis sąlygomis. Straipsnyje pasakojama apie XVII a. bažnyčios klebonus, analizuojami du maždaug 1675 m. sudaryti Kėdainių Švč. Trejybės ir šv. Jurgio parapinės bažnyčios inventoriai, suteikiantys duomenų apie bažnyčios altorius, apie pamaldumo kryptis. Abiejuose inventoriuose surašytos parapijos knygos (44 vienetai) leidžia susipažinti, ką galėjo skaityti parapijos klebonai, kokias žinias perteikti savo parapijiečiams. Daromos išvados, kad daugiausia parapijai buvo nusipelnę du klebonai – bažnyčios atgavimo iš evangelikų iniciatorius Motiejus Kobilinskas ir Švč. Rožinio brolijos steigėjas Motiejus Godlevskis
Internet: http://www.litlogos.eu/L89/Kamuntaviciene.html
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34316
https://eltalpykla.vdu.lt/1/34316
Affiliation(s): Istorijos katedra
Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.33 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

76
checked on May 24, 2019

Download(s)

12
checked on May 24, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.