Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34289
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Mykolaitytė, Aurelija
Title: Juozo Glinskio dramaturgija: traumos naratyvai
Other Title: Juozas Glinskis’s dramaturgy: trauma narratives
Is part of: Gimtasai kraštas: praeities ir dabarties kultūros metraštis. Kaunas : Žiemgalos leidykla, 2016, nr. 2
Extent: p. 22-26
Date: 2016
Keywords: Glinskis Juozas;Traumos naratyvas;Drama;Sovietinis režimas;Glinskis Juozas;Trauma narrative;Drama;Soviet regime
Abstract: Šiame straipsnyje gilinamasi į sovietmečiu rašytą Juozo Glinskio dramaturgiją: pjeses Pasivaikščiojimas mėnesienoje, Grasos namai ir Kingas, kaip labiausiai atskleidžiančias sovietmečio traumas. Panašiai kaip absurdo dramų meistrai Samuelis Beckettas ar Eugene Ionesco, rašę po Antrojo pasaulinio karo, taip ir J. Glinskis renkasi paraboliškus siužetus, kurie perteikia totalitarinės sistemos prievartą žmogui, parodo, kaip šis destruktyvus mechanizmas veikia. Skirtingai nei jo amžininkai, šis dramaturgas siekė atskleisti savo gyvenamojo laiko košmarus, sovietmečio žiaurumą ir destrukciją. Iš esmės J. Glinskio perteikiamos poilsio namų, beprotnamio, internato istorijos yra traumos naratyvai, liudijantys apie išgyventą tikrovę ir būsenas, kurios išreiškė daugelio žmonių vidinę jauseną. Dabar šias dramas galima skaityti kaip įtaigius to meto dokumentus, fiksuojančius nelaisvę, išorinę prievartą ir vidinę destrukciją, prisitaikėlišką būtį ir kovos beviltiškumą
This article analyzes three Juozas Glinskis’ dramas: “A Walk in the Moonlight”, “The House of Menace” and “King”, which with parabolic plots describe the Soviet situation. Like the masters of the absurd drama Samuel Beckett or Eugene Ionesco, who wrote after the Second World War, Glinskis uses parabolic scenes that convey the totalitarian system’s violence to man and shows how this destructive mechanism works. Unlike his contemporaries, the playwright sought to reveal the nightmares of those times, the Soviet brutality and destruction. Basically Glinskis’ stories of a holiday home, madhouse and boarding school are trauma narratives, demonstrating the experienced reality and states which have expressed many people’s inner way of sensing. Now these dramas can be read as forceful documents of that time describing captivity, external pressure and internal destruction, existence of compliance and hopelessness of struggle
Internet: http://www.ziemgala.lt/lt/metrastis-gimtasai-krastas/gimtasai-krastas-20162
https://eltalpykla.vdu.lt/1/34289
Affiliation(s): Lituanistikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.93 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on May 1, 2021

Download(s)

124
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.