Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34264
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Knasas, John F. X.
Title: Aquinas on Heretics and “Jews”
Other Title: Akvinietis apie eretikus ir "žydus"
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2004, nr. 14(42), p. 165-174
Date: 2004
Keywords: Democracy;Skepticism;Tolerance;Voluntary;Sin;Unbelief;Heretic;Jew;Demokratija;Skepticizmas;Tolerancija;Valingumas;Nuodėmė;Netikėjimas;Eretikas;Žydai;2 Religija / Religion
Abstract: I argue that Aquinas' position on heretics and Jews appears intolerant because the contemporary reader assumes that the heretic has a genuine intellectual disagreement with Catholicism and is just following his conscience. But that assumption is incorrect. The individuals about whom Aquinas is speaking are only those guilty of the sin of unbelief. But in order to sin one must knowingly and willingly do evil. Hence, these individuals are those who know that Catholicism is true but freely decide to oppose Catholic truth and to take others with them. Finally, I argue that this precision enables one to reply to the many objections mention by John. Y. B. Hood in his Aquinas and the Jews.
Straipsnyje teigiama, kad Tomo Akviniečio požiūris į eretikus ir žydus atrodo netolerantiškas, nes šiuolaikinis skaitytojas eretiku laiko žmogų, kurio intelektualinės nuostatos tikrai neatitinka katalikybės ir kuris vadovaujasi tik savo sąžine. Tačiau tokia nuomonė nėra teisinga. Individų, apie kuriuos kalba Akvinietis, kaltė tėra netikėjimo nuodėmė. Kadangi nusidedama tik tuomet, kai sąmoningai ir valingai daromas blogis, šie individai žino, kad katalikybė yra tiesa, bet laisvai nusprendžia prieštarauti jos tiesai ir traukia kitus paskui save. Galiausiai straipsnyje teigiama, kad šis patikslinimas padeda atsilaikyti prieš daugybę Johno Y. B. Hoodo veikalo "Akvinietis ir žydai" tezių.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34264
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34264
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2004, nr. 14(42)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

113
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.