Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34240
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Author(s): Sajienė, Laima;Tamulienė, Rasa
Title: Studijų, kaip paslaugos, kokybės vertinimo dimensijų ir kriterijų pagrindimas : atvejo studija
Is part of: Profesinis rengimas : tyrimai ir realijos = Vocational education: research and reality. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011, nr. 21
Extent: p. 82-92
Date: 2011
Keywords: Studijų kaip paslaugos kokybė;Studijų kaip paslaugos kokybės vertinimo dimensijos ir kriterijai
Abstract: Straipsnyje analizuojamos studijų kokybės vertinimo dimensijos ir kriterijai, kurie naudojami įvairiose šalyse vertinant studijų kokybę. Atsižvelgiant į anksčiau atliktų tyrimų prieštaravimus, šiame straipsnyje keliamas klausimas: kokiomis dimensijos ir kriterijais galima apibrėžti studijų, kaip paslaugos, kokybę? Empirinio tyrimo rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad studijų, kaip paslaugos, kokybė gali būti apibrėžiama nagrinėjant tris dimensijas: studijų proceso, teisinę ir palaikomąją. Visos šios dimensijos išsamiai aptariamos straipsnyje. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidžia, kad studijų, kaip paslaugos, kokybės samprata apibrėžia tik tuos studijų proceso elementus, kurie yra susiję su studijų administravimo kokybe, o tai leidžia daryti išvadą, kad paslaugos kokybės samprata, egzistuojanti verslo ir pramonės įmonėse, nėra adekvati studijų proceso, kaip paslaugos, kokybės sampratai
Because of the growing influence of the world of market in this article the concept of stud-ies as a service is discussed. The studies as a service quality evaluation is presented as an essential part of studies as a service quality assurance. It is discussed if the traditional service quality dimen-sions (reliability, responsiveness, competence, communication, security, understanding the stu-dent, tangibility) developed, in the world of market, can be applied to studies as a service quality evaluation for education services? After the empirical investigation of the theoretical model of studies as a service quality dimensions and criteria, it is concluded that studies as a service quality can be evaluated by using three dimensions: studies process dimension, legal dimension and supportive dimension
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34240
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34240/1/ISSN2029-8447_2011_N_21.PG_82-93.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34240
Affiliation(s): Edukologijos institutas
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos 2011, nr. 21
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.93 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

50
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

48
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.