Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34235
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Karaliūnaitė, Vilija
Title: Bažnyčios mokymas apie Eucharistijos sakramento nuolatinį kultą
Other Title: The cult of Eucharist as a permanent sacrament
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 2005, nr. 15(43)
Extent: p. 17-31
Date: 2005
Keywords: Eucharistija;Eucharistinis maldingumas;Garbinimas;Liturgija;Kultas;Liaudiškasis maldingumas;Maldingosios praktikos;Adoracija;Eucharist;Eucharistic worshipping;Worship;Cult;Liturgy;Folk worshipping;Worshipped practices;Adoration
Abstract: Straipsnyje yra nagrinėjama Eucharistijos, kaip sakramento, kuriame eucharistiniais pavidalais yra ir po šv. Mišių šventimo pasilieka gyvasis Kristus, kultas. Katalikų Bažnyčios tikėjimo tiesa skelbia, kad Eucharistijos sakramentui (Švenčiausiajam Sakramentui) dera latrijos kultas, t. y. kultas, kuris teikiamas tik vienam Dievui. Todėl Eucharistija turi būti laikoma didžioje pagarboje, taip pat pagarbiai švenčiama ir su pamaldumu garbinama. Eucharistijos kulto praktika yra skirstoma į viešą liturgijos šventimą ir viešą bei privatų eucharistinį maldingumą. Straipsnyje pateikiami liturgijos ir liaudiškojo maldingumo, arba maldingųjų religinių praktikų, apibrėžimai, taip pat analizuojamas ir atskleidžiamas esminis šių dviejų dieviškojo kulto formų skirtumas ir jų santykis. Bet koks eucharistinis maldingumas turi kilti iš Eucharistijos sakramento šventimo ir vesti tikinčiuosius į glaudesnį vienijimąsi su Kristumi šv. Komunijoje. Katalikų Bažnyčios kanonai teigia, kad tikintieji šventąją Eucharistiją turi laikyti didžioje pagarboje, besireiškiančioje veikliu dalyvavimu šventojoje liturgijoje, pamaldžiu ir pagarbiu šio sakramento priėmimu bei nuoširdžiausiu jo garbinimu. Čia yra pateikiamos ir aiškinamos Katalikų Bažnyčios kanoninės bei liturginės nuorodos dėl Eucharistijos garbinimo ne Mišiose, aptariama šio garbinimo kilmė, prasmė ir formos
The cult of Eucharist as a sacrament, where alive Christ by Eucharistic shapes is and after the celebrating of the holy Mass remains in them, is studied in the article. The truth of Catholic Church belief declares that the cult of latria, i. e. cult, which is allotted only for sole God, matches for the Eucharist sacrament (the Holy Sacrament). Therefore Eucharist has to be kept in a great respect, also celebrated respectfully and worshipped with a devotion. The practice of the cult of Eucharist is divided into a public celebrating of Liturgy and into a public and private Eucharistic worshipping . There are definitions of Liturgy and folk worshipping or worshipped religious practices given in the article. Also the essential difference between those two forms of supernal cult and their relation are analyzed and revealed here. Whatever Eucharistic worshipping has to come up from the celebrating of the Eucharist sacrament and to lead believers to a closer unification with Christ in the Holy Communion. The canons of Catholic Church teach, that believers have to keep the holy Eucharist in a great respect, self-actualizing by active presence in the holy Liturgy, by devout and worshipful accepting of this sacrament and by the most heartily worship of it. Canons of Catholic Church teach, that believers have to keep the holy Eucharist in a great respect, self-actualizing by active presence in the holy Liturgy, by devout and worshipful accepting of this sacrament and by the most heartily worship of it. There are canonical and liturgical references about non-Mass worship of Eucharist, the origin, meaning and forms of this worship given and explained in the article
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34235
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34235/1/ISSN2335-8785_2005_N_15_43.PG.17-31.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34235
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2005, nr. 15(43)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml13.17 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

314
checked on Sep 7, 2020

Download(s)

274
checked on Sep 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.