Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34226
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Stašulāne, Anita
Title: Education in the contemporary culture: „that the world may believe"
Other Title: Švietimas šiuolaikinėje kultūroje "kad pasaulis įtikėtų"
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2005, nr. 15(43), p. 127-133
Date: 2005
Keywords: Education;Anti-religious education;New religious movements;N. Roerich's movement;Church's response;Švietimas;Antireliginis švietimas;Naujieji religiniai judėjimai;N. Rericho judėjimas;Bažnyčios atsakas
Abstract: This paper analyses the role of education in the religious formation of an individual in Soviet and post-Soviet society. It discusses how Catholic doctrine was transmitted during the period of intensive anti-religious propaganda in Latvia. With the example of the Roerich movement, the author demonstrates how in post-Soviet society a wide variety of non-Christian ideologies try to fill the ideological void left after the collapse of the Soviet regime. The author stresses that for the Church there is an urgent necessity to guarantee a continuity of religious education on all levels of formation of the individual.
Šiame straipsnyje analizuojamas švietimo vaidmuo religiškai ugdant asmenį sovietiniu ir posovietiniu laikotarpiu. Aptariama, kaip Katalikų Bažnyčios mokymas buvo perduodamas Latvijoje stiprios antireliginės propagandos laikotarpiu. Remdamasi Rericho judėjimo pavyzdžiu autorė parodo, kaip įvairios nekrikščioniškos ideologijos mėgina užpildyti posovietinėje visuomenėje susidariusią ideologinę tuštumą po sovietų režimo žlugimo. Autorė pabrėžia, kad Bažnyčiai iškyla neatidėliotina būtinybė laiduoti religinio švietimo tęstinumą visose asmens ugdymo pakopose. Evangelizacija apibūdinama kaip pagrindinis Bažnyčios uždavinys, „kad pasaulis įtikėtų“.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34226
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34226
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2005, nr. 15(43)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.