Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34177
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Moskvina, Julija;Okunevičiūtė Neverauskienė, Laima
Title: Darbo rinkos profesinio mokymo socialinė nauda
Other Title: Social benefits of labour market vocational training
Is part of: Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 2010, nr. 19, p. 158-167
Date: 2010
Keywords: Profesinis mokymas;Vocational education;Socialinė nauda;Efektyvumas;Social benefit;Efficiency
Abstract: Lietuvos darbo biržos organizuojamas profesinis mokymas ir neformalusis švietimas yra viena iš svarbių priemonių, leidžiančių bedarbiams įgyti kvalifikaciją, kompetencijas ir taip pagerinti savo įsidarbinimo galimybes. Baigusių profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas asmenų apklausos yra svarbus informacijos šaltinis vertinant tokius socialinę naudą apibūdinančius veiksnius: mokymo metu suteiktą teorinį ir praktinį pasirengimą, dalyvavimo profesiniame mokyme poveikį asmeninių ir profesinių galimybių vertinimui, tarpusavio santykiams su aplinkiniais, profesinio mokymo įtaką įsidarbinimui. Tačiau būtina atsižvelgti ir į platesnį profesinio mokymo priemonių poveikį socialiniams ir ekonominiams reiškiniams. Lietuvoje atliktų profesinio mokymo efektyvumo vertinimo tyrimų apžvalga leido išskirti profesinio mokymo poveikio šalies darbo rinkai ir ekonominiam bei socialiniam vystymuisi veiksnius.
The training and non-formal educational measures organised by the Lithuanian Labour Exchange are among important tools that allow the unemployed people to increase their employability skills as well as to gain new skills and competencies. The surveys of the graduates from training and non-formal educational programmes are an important source of information to assess the social benefits of training measures such as theoretical and practical preparation provided, impact on personal and professional opportunities, mutual relations, and employability. However, it is also necessary to take into account a wider impact of vocational training facilities on social and economic phenomena. The review of the research that was implemented in Lithuania in the field of evaluation of the effectiveness of the training allowed the authors to identify the factors that influence country’s labour market and economic and social development.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34177
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34177
Appears in Collections:Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos 2010, nr. 19

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.