Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34172
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBurski, Krzysztof
dc.date.accessioned2017-03-27T06:38:35Z
dc.date.available2017-03-27T06:38:35Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn2335-8785
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/34172
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/34172-
dc.description.abstractMedijos tapo viena iš svarbiausių ir nuolat besiplėtojančių šiuolaikinio žmogaus gyvenimo sričių. Dėl medijų įtakos daugelis kultūros ir susižinojimo sričių iš esmės pasikeitė. Medijos paveikė ir dvasingumą. Šiame straipsnyje autorius aptaria dvasingumo ir medijų ryšį. Jis pradeda nuo bendrosios dvasingumo ir dvasingumo krikščioniškąja prasme sampratos. Toliau dvasingumas šiame straipsnyje analizuojamas kaip komunikacinis reiškinys – visi tikri dvasingumai remiasi santykiu ir yra grindžiami Dievo malonės perdavimu. Linijiniam komunikavimo modeliui, veikusiam Bažnyčioje anksčiau, metė iššūkį naujas tinklinio komunikavimo reiškinys, kuriame gavėjas tampa centru. Šioje naujojoje komunikavimo kultūroje būtina sukurti ir naują dvasingumo modelį. Toliau autorius, remdamasis Evangelijoje pagal Morkų aprašytu pasakojimu apie kraujoplūdžiu sergančios moters išgydymą, pabrėžia, kad medijos gali būti Dievo malonės perdavimo kanalai. Tarp daugelio skirtingų formų medijų ypatingas vaidmuo tenka internetui. Jis gali būti panaudotas krikščioniškojo dvasingumo sklaidai, bet taip pat gali kelti didelį pavojų žmogaus dvasiniam gyvenimui. Straipsnio pabaigoje autorius pristato Šv. Pauliaus vienuolinės šeimos įkūrėją palaimintąjį J. Alberione (1884–1971) kaip mokėjimo susieti dvasingumą ir medijas pavyzdį.lt_LT
dc.description.abstractThe media have become one of the most important areas of present day human living and they are constantly being developed. Under the influence of the media many areas of culture and awareness are undergoing radical change. Spirituality is also being influenced by their influence. In this article the author deals with the issue of the relationship between spirituality and the media. He starts from an understanding of what spirituality is, both in its general and Christian meanings. Next he considers spirituality as a communicational phenomenon – since all true spirituality is relational and is based on the reality of the transmission of God’s grace. The linear model of communication which has functioned up to recently in the church is being challenged, because of the new phenomenon of network communication, in which the receiver becomes the center. In this new contemporary communication culture it is now necessary to create a new model of spirituality. Next the author refers to the healing of the woman with the haemorrhage as described in the Gospel of Mark and underlines that the media can be a channel for the transmission of God’s grace. Among the different forms of the media the Internet plays a special role. It can be used in the propagation of Christian spirituality, but also it can be a source of serious dangers for one’s spiritual life. As a conclusion the author presented blessed Jacob Alberione (1884–1971) founder of the religious family of St. Paul as a practical example of the linking of spirituality and the media.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.relation.ispartofSoter : religijos mokslo žurnalas, 2005, nr. 16(44), p. 139-148lt_LT
dc.rightsSutarties data 2006-10-02, nr. LLTI-00001, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectDvasingumaslt_LT
dc.subjectMedijoslt_LT
dc.subjectEvangelizacijalt_LT
dc.subjectKomunikacijalt_LT
dc.subjectJames Alberioneen_US
dc.subjectPauliečių šeimalt_LT
dc.subjectSpiritualityen_US
dc.subjectMediaen_US
dc.subjectEvangelizationen_US
dc.subjectCommunicationen_US
dc.subjectPauline familyen_US
dc.titleDuchowość i media - wzajemne relacjepl_PL
dc.title.alternativeDvasingumo ir medijų ryšyslt_LT
dc.typeStraipsnis / Article
dc.subject.udc2 Religija / Religion
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2005, nr. 16(44)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.