Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34094
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Rugevičiūtė, Giedrė Rita
Title: Tikybos pamokų pasirinkimo motyvai ir bendroji katalikų tikybos mokymo programa
Other Title: The reasons for choosing the classes of catholic religion and the general programme for the teaching the catholic religion
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2006, nr. 17(45), p. 69-84
Date: 2006
Keywords: Tikyba;Katalikų Bažnyčia;Religion;Catholic Church
Abstract: Šiandien tiek Europos Sąjungoje, tiek Lietuvos švietimo politikoje asmens ugdymas yra aktualus, nes laiko progresas ir pažanga priklauso nuo žmogaus gebėjimų ugdymo ir taikymo. Ugdymo turinio kaita tampa nuolatiniu procesu, kuriam turi įtakos pasaulyje, Europoje, Lietuvoje vykstantys politiniai, ekonominiai, socialiniai, kultūriniai reiškiniai. Kompetencija tampa ugdymo prioritetu. Nepakanka diegti raštingumo, komunikavimo, kritinio ir probleminio mąstymo gebėjimus, mokant naudotis technologijomis. Demokratinėje visuomenėje būtina puoselėti bendražmogiškąsias ir religines vertybes, normas, mokantis būti, pažinti, veikti bei gyventi kartu.
Social issues in the Europe and Lithuania influence the change of the process of the training. The man must be prepared for living in the freedom, context of globalisation, fast changing of the life and the great amount of information. In 2004 the department of catholic religion of Vilnius Pedagogical University (VPU) and Vilnius archdiocese catechetical centre (VAKC) prepared the general programme for teaching catholic religion and the standards of education. In 2004/2005 the experiment was executed in 70 schools of Lithuania. In this research participated 65 per cent of students and teachers from city schools and 35 per cent – from countryside. The goal of this article is the discussing the reasons of choosing the classes of catholic religion for students and the parents and the analysing the impact of project of the general programmme and the standards of education for this reasoning.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34094
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34094
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2006, nr. 17(45)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

150
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

136
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.