Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34081
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Rudžianskaitė, Ieva
Title: Mistinės patirties verbalizavimo problema pagal Agnę Budriūnaitę arba ką apima visa apimanti patirtis
Other Title: The problem of verbalization of mystical experience according to Agnė Budriūnaitė or what does all-embracing experience embrace?
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, T. 61(89)
Extent: p. 9-22
Date: 2017
Note: e-ISSN 2335-8785
Keywords: Mistinė patirtis;Religinė patirtis;Vienis;„ne-religinė ne-patirtis“;Budriūnaitė Agnė;Mystical experience;Religious experience;Oneness;“non-religious non-experience”
Abstract: Straipsnyje aptariama mistinės patirties verbalizavimo problema, remiantis Agnės Budriūnaitės darbais. Nepaisant nekalbinio mistinės patirties fenomeno pobūdžio, šis vis dėlto išlieka susijęs su kalba, nes patirtys neišvengiamai yra interpretuojamos. Straipsnyje išryškinama ir Vienio samprata kaip „ne-religinė ne-patirtis“, kuri gali būti traktuojama kaip esanti universali ir tuo pat metu unikali „patirtis“, nes Vienio „patirtis“ neišvengiamai yra interpretuojama tam tikruose religiniuose ir kultūriniuose kontekstuose
The article discusses the problem of verbalization of mystical experience according to Agnė Budriūnaitė’s work. Despite the fact that the phenomenon of mystical experience is non-linguistic, it remains related to the language, because experiences are interpreted inevitably. Finally, the article highlights the conception of Oneness as “non-religious non-experience”, which can be described as a universal and unique “experience” at the same time, because “the experience” of Oneness is inevitably interpreted in the particular religious and cultural contexts
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/34081
https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34081/1/ISSN2335-8785_2017_N_61_89.PG_9-22.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34081
https://doi.org/10.7220/2335-8785.61(89).1
Affiliation(s): Filosofijos katedra
Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2017, nr. 61(89)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.68 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

120
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

40
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.