Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34058
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Reginek, Antoni
Title: Rok kościelny w pieśniach nabożnych Franciszka Karpińskiego
Other Title: Bažnytiniai metai Franciszeko Karpińskio pamaldžiose giesmėse („Pieśni nabożne“)
The church year in the devout songs („pieśni nabożne“) of Franciszek Karpiński
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2006, nr. 20(48), p. 163-177
Date: 2006
Keywords: Church songs;Theology of songs;Poetry;Franciszek Karpiński;Bažnytinės giesmės;Giesmių teologija;Poezija
Abstract: The Devout Songs („Pieśni nabożne“) of Franciszek Karpiński – the main representative of sentimentalism in Polish literature - is a meaningful collection of his poetic works. It was edited with religious and educational purposes. Beginning from its first edition in Supraśl in 1792, it has been reprinted many times. This collection consists of forty nine pieces, including twenty nine songs and twenty psalms. The poet skillfully incorporated pieces into individual periods of the liturgical year. This article presents an excerpt of the thorough theological and musicological study of The Devout Songs. It first gives a short biography of the poet, then the place of The Devout Songs in the context of his work and finally, emphasizes five songs because of their special theological and liturgical character.
Franciszeko Karpińskio Pamaldžios giesmės („Pieśni nabożne“) – žymiausias sentimentalizmo lenkų literatūroje atspindys. Drauge tai yra reikšminga Franciszeko Karpińskio poetinių darbų rinktinė, išleista turint religinių bei švietėjiškų tikslų. Nuo pirmojo jos leidimo 1792-aisiais ji buvo išleista daug kartų. Ši rinktinė apima keturiasdešimt devynis kūrinius: dvidešimt devynias giesmes ir dvidešimt psalmių. Poetas talentingai pritaiko kūrinius atitinkamam liturginių metų laikotarpiui. Straipsnyje Pamaldžios giesmės analizuojamos teologiniu ir muzikologiniu aspektais. Pirmiausia pateikiama trumpa poeto biografija, toliau aptariama Pamaldžių giesmių vieta atsižvelgiant į poeto kūrybos kontekstą ir galiausiai nagrinėjamos penkios giesmės dėl jų ypatingo teologinio bei liturginio pobūdžio.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34058
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34058
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2006, nr. 20(48)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.