Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34048
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Liobikienė, Nijolė Teresė
Title: Lietuvos katalikiškųjų šeimos centrų programos
Other Title: The programs of Lithuanian catholic family centers
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 18 (2006)
Extent: p. 89-108
Date: 2006
Keywords: Katalikiški šeimos centrai;Lietuva;Katalikiška veikla;Šeimos centrų programos;Socialinės programos
Abstract: Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. atsirado sąlygos viešai katalikiškai veiklai. Suaktyvėjo ryšiai su pasauliu, tarptautinės katalikiškos organizacijos kūrė savo padalinius Lietuvoje. Fokoliarų judėjimas, „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės, charizminis judėjimas, Kolpingo draugija plėtė veiklą Lietuvoje. Taip pat pradėjo veikti šeimos centrai, jų programos buvo skirtos tenkinti Lietuvos šeimų poreikius. Lietuvos katalikiškųjų šeimos centrų programos iki šiol nebuvo aprašytos ir nagrinėtos. Analizuojant šeimos centrų vykdomas programas, kreipiamas dėmesys į programų turinį, paskirtį ir tikslą, programų įgyvendinimo metodiką, siekiamą rezultatą ir ryšius su tarptautinėmis katalikiškomis organizacijomis. Tyrimo o b j e k t a s – katalikiškųjų šeimos centrų programos. Tyrimo t i k s l a s – aprašyti ir išnagrinėti katalikiškųjų šeimos centrų programas. U ž d a v i n i a i : 1. Aprašyti katalikiškųjų šeimos centrų programų ištakas, raidą ir ryšius su tarptautinėmis katalikiškomis organizacijomis. 2. Išnagrinėti katalikiškųjų šeimos centrų programas iš filosofinės ir sociologinės perspektyvos
The article describes and analyses the programs of Catholic Family centers. There are three courses of programs – educational, social and charity. Educational course programs composed by programs for teenagers, including knowledge and value based understanding of human sexuality, love, friendship, communication and conflict resolution skills, marriage preparation and family life education programs. Social course programs includes crises pregnancy program, assistance women in crises and prevents abortion, family preservation program–assistance disadvantages families and counseling of specialists, such as psychologist, medical doctor, social workers and substance abuse counselor. Charity course programs oriented to community help and community relations building, from family consolidation to community help. There are marriage encounter program, and families group program „Observe, think, act“ The family center programs were developed systematically, according family center mission and vision. Abroad based programs were adopted, according Lithuania family needs, culture, and possibility for implementation. All family center programs could be characterize as primary and secondary prevention programs, pointed for increasing professional, social and personal competencies. The personalize attitude, the solidarity and subsidiary principles and Catholic Church teaching about respect and dignity human being are embedded in to programs. The bonding, linking and bridging social capital take place in the programs development. The positive social capital based on mutual trust and values is important factor for development inter and intra communities and families relations. The programs method based on experiential learning and reflection. Using these attitudes, organization can grow and respond clients needs
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34048/1/ISSN2335-8785_2006_N_18_46.PG_89-108.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34048
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2006, nr. 18(46)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.62 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on May 1, 2021

Download(s)

25
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.