Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34042
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSkinkaitis, Rimas-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2017-03-20T08:44:28Z-
dc.date.available2017-03-20T08:44:28Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.issn13927450-
dc.identifier.otherVDU02-000002878-
dc.identifier.urihttps://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34042/1/ISSN2335-8785_2006_N_19_47.PG_7-18.pdf-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/34042-
dc.description.abstractŠiame straipsnyje nagrinėjama sakramentinės teologijos raidos ypatumai XIX a. pab. ir XX a. pradžioje bei siekiama atskleisti, kokių naujų aspektų sakramentų, jų prasmės ir įsteigimo klausimu suteikė Leono XIII paskatintas grįžimas prie tomizmo ir dėl jo įtakos kilęs teologinis atsinaujinimas. Darbe stengiamasi atskleisti tiek Magisteriumo, tiek poros žymesnių to meto teologų sakramentologines įžvalgas. Popiežiaus Leono XIII iniciatyva paskatintas filosofinis, teologinis, biblinis ir mokslinis atgimimas davė rimtą paskatą rastis naujoms idėjoms ir suaktyvino mokslo raidą bei plėtotę. Tai atsiliepė ir sakramentinės teologijos sričiai. Pats popiežius savo dokumentuose pasitelkdamas gausius biblinius ir patristinius šaltinius sakramentologiją papildė naujais svarbiais motyvais. XX a. pradžioje pastebimas ryškus filosofijos bei teologijos atsinaujinimas ir progresas. Nagrinėjant sakramentus ir jų įsteigimo problematiką pradedamas taikyti naujas istorinis-kritinis bei dogmų evoliucijos metodai, leidę suprasti, jog ne visi sakramentai yra tiesiogiai istorinio Jėzaus įsteigti, kad tai apaštalų ir jų įpėdinių, interpretavusių savo dieviškojo Mokytojo žodžius ir gestus, palikimas. Šiuo laikotarpiu svarų indėlį įnešė Paryžiaus teologinė mokykla ir vienas iškiliausių jos atstovų A. Loisy. Pijaus X pontifikato metu visiškai atsisakoma Leono XIII iškeltų gairių ir grįžtama prie senų klasikinių scholastikos kategorijų. Kovos su modernizmu pretekstu stabdomas bet koks mokslinis progresas ir teologijoje vėl įsivyrauja letargas. Šio laikmečio teologijai, taip pat ir sakramentinei, būdingas sąstingis. [...]lt
dc.description.abstractThe article deals with the specific development of sacramental theology at the thurn of the 19th and 20th century. The task is to get acquainted with new aspects of sacraments, their significance and establishment as expressed in Pope Leo XII return to thomism, which influenced a theological revival. The research tries to reviel the sacramentological insights of either the Magisterium, or some first theologians of the time. Philosophical, theological, biblical and scientific renaissance, inspired by Pope Leo XIII, gave a serious stimulus for the formation of new ideas and encouraged scientific development and progress. That eventually affected and sacramental theology. The pope in his documents, with the help of new rich biblicaland patristic sources, updates sacramentology by new importan motives. The beginning of the 20th century is famous for its progress in philosophy and theology. In the analysis of the sacraments and their establishment, new historically-critical and dogma-evoliutionary methods are used, which helped to understand that not all the sacraments were directly established by historical Jesu, that they might have been the result of the apostles or their successors, who interpreted the words or gestures of their divine Master. At the time, Paris theological school contributed a lot, and one of its most prominent representatives A. Loisy. During the pontificate of Pius X, all the guidelines of Leo XIII werw rejected, and old classical scholastic categories were returned. Under the pretext of fighting modernism, all kinds of scientific progress was suspended, and theology sank into lethargy. Theology of these times, including sacramental, experienced stagnation. [...]en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 7-18-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofSoter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 19 (2006)-
dc.relation.isreferencedbyCEEOL-
dc.relation.isreferencedbyPhilosopher's Index-
dc.rightsSutarties data 2006-10-02, nr. LLTI-00001, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectSakramentailt
dc.subjectSakramentų įsteigimaslt
dc.subjectTeologijalt
dc.subjectTeologaslt
dc.subjectPopiežiuslt
dc.subjectSacramentsen
dc.subjectEstablishment of sacramentsen
dc.subjectTheologyen
dc.subjectTheologianen
dc.subjectPopeen
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherTeologija / Theology (H002)-
dc.titleSakramentinės teologijos tendencijos XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžiojelt
dc.title.alternativeThe tendencies of sacramental theology at the turn of the 19th and 20th centuriesen
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation23-
dc.date.updated2019-10-21T11:35Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "2878"}, "publisher": {"other": ["Vytauto Didžiojo universiteto leidykla."], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1392-7450"], "code": "S4", "subject": ["H002"], "url": ["https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/34042/1/ISSN2335-8785_2006_N_19_47.PG_7-18.pdf", "https://hdl.handle.net/20.500.12259/34042"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "H", "original": true, "pages": 12, "sheets": 0.857, "timestamp": "20191021113500.0", "account": {"year": 2006, "late": false}, "na": 1, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 1, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1"}], "id": "B70C8C221D8B32B63E9D2CD399A69A0F", "lname": "Skinkaitis", "fname": "Rimas", "status": "1", "name": "Skinkaitis, Rimas"}]}-
local.typeS-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptTeologijos katedra-
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2006, nr. 19(47)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

36
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.