Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34039
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Navickienė, Regina;Alonderienė, Raimonda
Title: Competence development during lifelong learning. The case of front-line employees in Lithuanian tourism sector
Other Title: Kompetencijų plėtojimas mokymosi visą gyvenimą kontekste. Lietuvos turizmo sektoriaus įdarbintojų atvejo studija
Is part of: Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 2009, nr. 18, p. 12-28
Date: 2009
Keywords: Lifelong learning;Mokymasis visą gyvenimą;Competence;Informal learning;Tourism;Front-line employees;Kompetencija;Savaiminis mokymasis;Turizmas;Darbdaviai
Abstract: The concept of lifelong learning is relevant for business. It is well elaborated by researchers in various sectors, however tourism sector is not explored enough in this field. This paper focuses on lifelong learning and competence acquisition and development of front-line employees in tourism sector. The aim of the paper is to define how front-line employees in Lithuanian tourism sector develop competence during lifelong learning. The paper consists of literature analysis on lifelong learning and competence development, empirical research and presentation of findings along with conclusions. The purpose of empirical research is to picture the competencies of employees in Lithuanian tourism information centers (TIC) as well as the learning forms the competencies are acquired by. The qualitative survey, semi-structured interview of seven TIC directors has been conducted in 2009. The survey has identified a number of competencies of frontline employees in tourism sector. It has also disclosed how the competencies are acquired. The findings show that informal learning is considered to be more significant and occurring more often comparing with formal and non-formal learning in Lithuanian tourism sector. Practical implications are revealed by disclosing the competencies significant for front-line employees in tourism sector and the learning forms having the biggest impact in competencies acquisition and development. It enables front-line employees to choose the most effective learning methods and save time and costs. The paper is original in the way empirical research has been conducted. Qualitative research especially in tourism sector is still rare in Lithuania. Also the findings identify the most effective forms of learning of front-line employees in Lithuanian tourism sector.
Nuolatinių pokyčių kontekste žinios ir intelektinis kapitalas tampa pagrindiniu verslo ištekliumi. Konkurencinį pranašumą įgyja tos organizacijos, kurios skatina mokymąsi visą gyvenimą ir kompetencijų įgijimą bei tobulinimą. Turizmo sritis – taip pat ne išimtis. Turizmo paslaugos vis labiau panašėja, todėl konkurencinį pranašumą įgyja tos įmonės, kuriose dirba kompetentingesni darbuotojai. Kyla klausimas, kaip turizmo srities darbuotojams įgyti ir tobulinti turimas kompetencijas? Šio straipsnio tikslas – nustatyti, kaip kontaktiniai turizmo srities darbuotojai Lietuvoje vysto kompetencijas dalyvaudami mokymosi visą gyvenimą veikloje. Iki šiol turizmo srities darbuotojų mokymasis ir kompetencijų įgijimas nėra pakankamai išanalizuotas, o šių dviejų sąvokų ryšiai nėra apibrėžti ar patikrinti. Straipsnį sudaro mokymosi visą gyvenimą ir kompetencijų vystymo literatūros analizė, empirinio tyrimo eigos aprašas, gautų rezultatų pristatymas ir išvados. Empirinis kokybinis tyrimas atliktas 2009 metais, pusiau struktūruoto interviu metodu apklausiant septynių Turizmo informacijos centrų (TIC) vadovus. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad Lietuvos TIC kontaktiniai darbuotojai daugiausia mokosi ne formaliojo, o savaiminio mokymosi būdu. Jų įsitraukimą į mokymosi veiklą lemia motyvacijos mokytis, ankstesnių žinių ir tam tikrų asmeninių savybių derinys. Taip pat pabrėžiama mokymosi aplinkos svarba – mokytis padeda informacijos prieinamumas, aplinkinių pagalba, tam skirtas laikas ir ištekliai. Kontaktinių darbuotojų nuomone, mokytis skatina net neigiami veiksniai, pvz., stresą sukeliančios situacijos, didelis darbo krūvis ir pan. Tyrimas turi tam tikrų apribojimų – jis atliktas tik septyniuose Lietuvos TIC. Rekomenduotina atliekant tolesnius tyrimus apklausti ir kontaktinius turizmo verslo įmonių darbuotojus: turizmo vadybininkus, gidus, kelionių vadovus. Straipsnio praktinė nauda atskleidžiama apibrėžiant svarbiausias turizmo srities kontaktinių darbuotojų kompetencijas ir mokymosi formas, labiausiai lemiančias šių kompetencijų įgijimą ir vystymą. Tai leidžia kontaktiniams darbuotojams pasirinkti efektyviausius mokymo(-si) metodus, sutaupyti laiką. Straipsnio originalumą rodo pasirinktas empirinio tyrimo metodas – kokybinis tyrimas – kuris, ypač turizmo srityje, Lietuvoje vis dar taikomas retai.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34039
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34039
Appears in Collections:Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos 2009, nr. 18

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.