Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34023
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vveinhardt, Jolita;Petrauskaitė, Loreta
Title: Išsigimusios organizacinės kultūros apraiškos ir Nepotizmo poveikis darbuotojui
Other Title: Degenerate organizational culture manifestation and nepotism impact on employee
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Kauno raj. : Akademija, 2013, T. 35, nr. 2
Extent: p. 307-313
Date: 2013
Keywords: Kultūra;Nesveika kultūra;Išsigimusi kultūra;Nepotizmas;Culture;Degenerate culture;Nepotism
Abstract: Straipsnyje pateikiami nepotizmo įtakos išsigimusiai organizacinei kultūrai empirinio tyrimo rezultatai. Tyrimas atliktas naudojant straipsnio autorių suformuotą klausimyną, kuris sudarytas iš dviejų dalių: nepotizmo reiškinys ir išsigimusi organizacinė kultūra. Šiame straipsnyje pristatoma antroji empirinio tyrimo rezultatų dalis, analizuojant išsigimusios organizacinės kultūros apraiškas nepotizmo kontekste ir nepotizmo poveikį darbuotojui, organizacinės kultūros aplinkoje. Tyrimo objektas – nepotizmo poveikis darbuotojui. Tyrimo tikslas – įvertinus išsigimusios organizacinės kultūros apraiškas nepotizmo kontekste, nustatyti jo poveikį darbuotojui. Tyrimo tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai: (1) pagrįsti nepotizmo ir išsigimusių kultūrų sąsajų klausimyno patikimumą; (2) išanalizuoti išsigimusios organizacinės kultūros apraiškas (3) nustatyti nepotizmo poveikį darbuotojui organizacinės kultūros aspektu
This article presents the results of empirical research of the impact of nepotism on the degenerate organizational culture. The research was performed using the questionnaire developed by authors, which consists of two parts: the phenomenon of nepotism and degenerate organizational culture. The second part of the empirical study results, analysing manifestation of the degenerate organizational culture in the context of nepotism and the impact of nepotism on employee as a member of organizational culture is presented in this article. The object of the research: the impact of nepotism on an employee. The aim of the research: after evaluation of manifestation of degenerate organizational culture in the context of nepotism, identify the impact of nepotism on employee. The tasks of the research are as follows: (1) validate the reliability of the questionnaire for nepotism and degenerate culture links; (2) analyze manifestation of the degenerate organizational culture (3) identify the impact of nepotism on employee as a member of organizational culture.[...]
Internet: http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2013~ISSN_1822-6760.V_35.N_2.PG_307-313
https://eltalpykla.vdu.lt/1/34023
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.31 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

134
checked on May 1, 2021

Download(s)

30
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.