Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34012
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Pukelis, Kęstutis
Title: „Trojos arklys“, vardu lytinis švietimas, arba liga mirčiai
Other Title: The "Trojan horse“ named sexual education, or disease for the death
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2007, nr. 21(49), p. 63-77
Date: 2007
Keywords: Lytinis švietimas;Lytinis ugdymas;Siela;Geidžiančioji dvasia;Mąstančioji dvasia;Sexual education;Gender fostering;Soul;Desiderate spirit;Thinking spirit
Abstract: Straipsnyje analizuojami lytinio švietimo ir lytinio ugdymo fenomenai remiantis filosofiniu bei pedagoginiu diskursu, atskleidžiami šių fenomenų prigimtiniai skirtumai bei tikslai jaunosios kartos ugdymo atžvilgiu. Akcentuojama, kad ugdymo procese labai svarbu išlaikyti teisingą lytinio ugdymo ir lytinio švietimo santykį: prieš teikiant specialias lytinio švietimo žinias ugdomojo subjekto valia jau turi būti išugdyta tiek, kad ji būtų pajėgi valdyti lytinio švietimo metu perteikiamų specifinių žinių sudirgintą vaizduotę. Lytinio švietimo klausimas – tai klaidingai suprasta (ar pakišta?) žmogaus esmės ir jo prigimtinės laisvės santykio problema ugdyme. Tokio klaidingo supratimo šaknys – neskiriamos „ugdymo“ ir „švietimo“ sąvokos. Šio straipsnio t y r i m o p r o b l e m ą būtent ir sudaro tai, kad lytinio švietimo bei lytinio ugdymo reiškinių esmė ir skirtumai kol kas nėra iki galo atskleisti bei nėra įvardyta jų sąveikos reikšmė jaunosios kartos ugdymui. Nieko nuostabaus, kad to skirtumo nesuvokia medikai, psichologai (iš dalies – švietimo politikai bei valdininkai), dažnai savo neapgalvotais veiksmais mokyklose ir visuomenėje (garsiosios „sargių“, „šlapių marškinėlių mis“ ir kitokių „margių“ šventės) labiau skatinantys jaunimo dorovinį nuopolį ir AIDS bei kitų giminingų ligų plitimą, negu jiems trukdantys. Bet nepateisinama, kai „švietimo“ ir „ugdymo“ sąvokų esmę painioja mokytojas (arba net edukologijos mokslininkas). Nesuvokiama paprasčiausia tiesa: „Kas galima Jupiteriui (suaugusiam), tas negalima jaučiui (vaikui).“ Šio straipsnio tikslas – atskleisti lytinio ugdymo pakeitimo lytiniu švietimu pavojus jaunosios kartos ugdymui, kylančius iš neteisingos šių reiškinių filosofinės bei pedagoginės traktuotės. Pagrindiniai straipsnio uždaviniai: a) atskleisti lytinio švietimo bei lytinio ugdymo reiškinių prigimtį ir jų skirtumus; b) parodyti lytinio ugdymo pakeitimo lytiniu švietimu keliamus pavojus skirtingų lyčių bendravimo („seksas“ – meilė) kokybei; c) pagrįsti lytinio švietimo ir sveikos gyvensenos ugdymo sąsajų nepagrįstumą; d) pagrįsti kūno paklusnumo sielai tradicijos ugdymo principo ir gyvenimo prasmės svarbą asmenybės ugdymo kokybei. Tyrime taikomi teologinės, filosofinės, pedagoginės ir psichologinės literatūros šaltinių lyginamosios ir loginės analizės bei kritinio vertinimo metodai.
At all times the question of gender fostering was the object of intensive debates between practicians and theoreticians: what kind of education curriculum should be or when and how it should be implemented? The acute discussions regarding this context still continue between educators supporting different philosophical conceptions of education. The article presents the phenomena of sexual education and gender fostering in philosophical and pedagogical discourses. The differences of nature and objectives of these phenomena with regard to education of the young generation are revealed: the objective of sexual education is knowledge, whereas the objective of gender fostering is willpower. The peculiarities of interaction between sexual education and gender fostering in pedagogic process are analyzed, the risks of sexual education shading the moral education of the young generation are substantiated, the contradiction between “sex” (as the dual deceit) and love (as the truth of existence) is analyzed, the educational principle of fostering the tradition of body obedience to the soul and the significance of life meaning for education quality are stressed. The article concludes with the summarized findings pointing out the advantages of gender fostering as willpower education (moral culture) considering it as the important part of the personality education contra sexual education as the provision of specialized knowledge (mind/brain culture). The importance of proper proportion between gender fostering and sexual education in personality education process is pointed out: first of all, the willpower of children should be developed at certain level allowing them to manage easily own excited imagination overload with provided special knowledge of the sexual education.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34012
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34012
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2007, nr. 21(49)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

48
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

40
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.