Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33994
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Dumčius, Rimantas;Gaušas, Simonas
Title: Comparative analysis of vocational education and training cost-sharing schemes across the 12 newer EU member states
Other Title: Profesinio rengimo finansavimo lyginamoji analizė 12-oje naujų Europos Sąjungos šalių
Is part of: Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 2009, nr. 18, p. 86-111
Date: 2009
Keywords: Vocational education and training;Profesinis rengimas;VET financing;Public investment in VET;Private investment in VET;VET cost-sharing mechanisms;VET regulatory instruments;Profesinio rengimo finansavimas;Viešojo sektoriaus investavimas į profesinį rengimą;Profesinio rengimo išlaidų pasiskirstymo mokinimas
Abstract: The paper maps and compares vocational education and training cost-sharing mechanisms and regulatory instruments across the 12 newer EU Member States (Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Romania, Slovenia and Slovakia). It establishes which mechanisms and instruments are more successful and identifies shortcomings in their governance. Extensively using qualitative (literature review, surveys of VET experts) methods, the paper reviews and evaluates the developments of costsharing schemes in the newer EU Member States and provides recommendations to improve VET cost-sharing policies.
Šis straipsnis parengtas Viešosios politikos ir vadybos instituto atliktos studijos „Profesinio mokymo išlaidų pasidalinimas. Naujose ES šalyse narėse taikomų finansavimo mechanizmų analizė“, kurią užsakė CEDEFOP, pagrindu. Studijoje siekiama išanalizuoti 12 naujųjų ES šalių narių taikomus profesinio mokymo finansavimo mechanizmus, ištirti jų poveikį privačiam profesinio mokymo finansavimui ir gyventojų dalyvavimui profesiniame mokyme, nustatyti, kurie mechanizmai sėkmingesni, ir pateikti praktinių rekomendacijų viešajai politikai tobulinti. Ši studija – tai pirmasis bandymas parengti išsamų naujosiose ES šalyse narėse taikomų profesinio mokymo finansavimo mechanizmų sąrašą ir atlikti jų lyginamąją analizę. Šio straipsnio objektas – 7 pagrindiniai naujosiose ES šalyse narėse taikomi profesinio mokymo finansavimo mechanizmai: mokestinės lengvatos; profesinio mokymo fondai, subsidijų mechanizmai; paskolos; mokymo išlaidų grąžinimo išlygos; mokymosi atostogos ir lėšų, skirtų mokymui, taupymo schemos. Straipsnio tikslas – palyginti naujosiose ES šalyse narėse taikomus profesinio mokymo finansavimo mechanizmus. Mechanizmai lyginami pagal 7 kriterijus: taikymo trukmę, tinkamumo reikalavimus, tikslines grupes, dėmesį stebėsenai ir vertinimui, informacijos ir konsultacijų prieinamumą bei ateities planus. Autoriai siekia nustatyti labiau sėkmingus finansavimo mechanizmus ir pagrindinius jų įgyvendinimo trūkumus. Naujosiose ES šalyse narėse ypač trūksta sistemingų profesinio mokymo finansavimo mechanizmų tyrimų, todėl pagrindiniu tyrimo metodu buvo pasirinktos apklausos. Straipsnis paremtas dviem apklausomis: 2008 m. balandį–gegužę atlikta apklausa nustatė naujosiose ES šalyse narėse taikomus mechanizmus, o 2008 rugpjūtį–spalį atlikta apklausa suteikė informaciją apie šių mechanizmų ypatybes ir pateikė 64 ekspertų (valstybės tarnautojų, socialinių partnerių atstovų ir nepriklausomų tyrėjų) nuomonę dėl jų rezultatyvumo, efektyvumo, socialinio teisingumo ir poveikio. Nustatyta, kad šalys ypač mažai dėmesio skiria finansavimo mechanizmų viešinimui, stebėjimui ir vertinimui, todėl labai dažnai nėra aiškus mechanizmų poveikis ir taikymo tikslingumas. Šiuo ir kitais požiūriais geriausiai įvertinti buvo mokymo fondai ir subsidijų mechanizmai – tokį rezultatą labiausiai lemia šių mechanizmų finansinė svarba ir ES įtaka jų kūrimui ir įgyvendinimui. Šalys turėtų ypač daug dėmesio skirti likusių finansavimo mechanizmų įgyvendinimo stebėsenai ir vertinimui – šis žingsnis padėtų priimti gerai informuotus politinius sprendimus, ypač reikalingus tebevykstančio finansinio ir ekonominio nuosmukio kontekste. Straipsnis sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių. Pirmojoje pateikiama lyginamoji finansavimo mechanizmų analizė, antrojoje apibendrinami šios analizės rezultatai ir pateikiamos rekomendacijos viešajai politikai tobulinti. Straipsnyje pateikiami ir pagrindinių sąvokų apibrėžimai.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33994
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33994
Appears in Collections:Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos 2009, nr. 18

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.