Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33993
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Gudaitytė, Bronė
Title: Dvasinis tobulėjimas – šeimos tvirtumo pamatas
Other Title: Spiritual perfection as the basic of a strong family
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 22 (2007)
Extent: p. 7-24
Date: 2007
Keywords: Dvasinis tobulėjimas;Asmuo;Šeima;Santuoka;Meilė;Spiritual perfection;Person;Family;Matrimony;Love
Abstract: Rengiantis kurti šeimą svarbu suvokti, jog šeimos tvirtumą lemia dvasiniai, o ne materialiniai veiksniai. Šiame straipsnyje šeimos tvirtumo pamatas atskleidžiamas per žmogaus dvasinės esmės suvokimą ir dvasinio tobulėjimo praktiką. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, t. y. pašaukė jį į būtį iš meilės, kartu pašaukdamas meilei. Meilė, kaip pirmapradis žmogiškosios tikrovės fenomenas, yra svarbus šeimą formuojantis faktorius. Šio straipsnio Teorinio svarstymo dalyje meilės sąvoka tampa žmogaus asmens ir prigimties supratimo raktu. Praktinio svarstymo dalyje aptariamos atskiros meilės rūšys, daugiausia dėmesio skiriant agape meilės sąvokai. Praktinių pratybų dalyje analizuojamas apaštalo Pauliaus „himnas meilei“ (1 Kor 13) kaip dvasinio tobulėjimo praktika. Tikrasis dvasingumas, kuris yra kiekvieno pašaukimo pamatas, pasireiškia gyvenant Dvasioje, gyvenant Dvasia, arba Meile
Preparing for family life it is necessary to understand that the strength of a family depends on spiritual rather than material factors. In the present article the basis of a strong family is revealed through understanding the spiritual essence of human being and through practice of spiritual perfection. God created man in his own image, that is God called him into being out of love as well as to love. Love as primordial human phenomenon is an important family-building factor. In Theoretical considerations of the article the concept of love becomes a key to understanding man and his nature. In Practical considerations various kinds of love are discussed paying particular attention to the concept of agape love. In Practical practice of the article the Apostle Paul’s “anthem of love” (1 Cor 13) as practice of spiritual perfection is analysed. The real spirituality that is the source of every vocation manifests living in Spirit, for Spirit or Love
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33993/1/ISSN2335-8785_2007_N_22_50.PG_7-24.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33993
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2007, nr. 22(50)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

66
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.