Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33978
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Žukauskaitė, Justina;Širinskienė, Agnė
Title: Konfidencialumo problema vaikams skirtose narkomanijos prevencijos programose
Other Title: The problem of confidentiality in drug prevention programmes for children
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2007, nr. 22(50), p. 143-155
Date: 2007
Keywords: Konfidencialumas;Vaiko teisės;Narkomanijos prevencija;Sveikatos priežiūros specialistas;Confidentiality;Drug addiction prevention;Children and children rights;Specialists of public health
Abstract: Narkomanijos problemos mastai nuolat auga, keldami vis didesnę grėsmę visuomenės ir individų sveikatai, socialiniam gerbūviui ir net nacionaliniam saugumui. Ypač nerimą kelią psichoaktyvias medžiagas vartojantys vaikai, 2003 metų ESPAD tyrimo duomenimis, 15,6 proc. 15–16 metų mokinių bent kartą gyvenime yra bandę šių medžiagų. Siekiant užkirsti kelią narkotikų paklausai ir pasiūlai reikia efektyvios prevencijos, kurią šiandien vykdo pedagogai, socialiniai darbuotojai, visuomenės sveikatos specialistai. Tačiau labai dažnai pamirštama LR Konstitucijoje įtvirtinta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo atžalas. Pagal šiandien Lietuvoje galiojančius teisės aktus, vaikams nuo 16 iki 18 metų be tėvų ar globėjų sutikimo gali būti teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, garantuojant konfidencialumą (teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą). Tačiau kiltų klausimas, ar teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą garantavimas nepažeidžia vaiko teisės į šeimos ryšius. Straipsnio tikslas : tarpdisciplininiame (filosofijos, etikos, teisės) kontekste analizuoti konfidencialumo keliamas problemas sveikatos priežiūros specialistams taikant narkomanijos prevenciją vaikams. Straipsnyje atskleidžiama konfidencialumo principo filosofinė doktrina, analizuojamas vaiko teisės į privatumą ir vaiko teisės į šeimos ryšius santykis bei nagrinėjama, ar Lietuvoje nepažeidžiamos vaiko teisės į šeimos ryšius sveikatos priežiūros specialistams taikant narkomanijos prevenciją vaikams.
The problem of drug addiction becomes bigger and bigger, moreover it endangers public and individual health, social welfare and even it menaces national safety. The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in Word Drug Report 2006 mentioned that the multilateral drug control system has, in fact, contained the problem to 5 per cent of the world population (age 15–64). Of these 5 per cent of the population (age 15–64), who use illicit drugs at least once a year, only about half of them (2.7 per cent of the population age 15–64) use drugs regularly, that is, at least once per month. The number of what are commonly understood to be drug addicts or problem drug users is some 25 million people worldwide, equivalent to 0.6 per cent of the population age 15–64. 8.2 percent of Lithuanian population (age 15–64) used drugs at least once in their lifetimes. Younger Lithuanian population (aged 15 to 34) more frequently than older population (aged 35 to 64) indicated that they had tried drugs at least once in their lifetimes (14.1 percent vs. 3.8 percent, respectively). [...]
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33978
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33978
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2007, nr. 22(50)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.