Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33977
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Andriušytė-Žukienė, Rasutė
Title: Dailininko V.K. Jonyno kūryba ir „lietuviško stiliaus“ paieškos JAV lietuvių bažnyčių architektūroje
Other Title: The creation of a painter V.K. Jonynas and the search of "Lithuanian style" in Lithuanian churches' architecture of the USA
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 22 (2007)
Extent: p. 157-170
Date: 2007
Keywords: Bažnytinis menas;Religinis menas;Vitražas;Bažnyčių dekoravimas;Lietuviškas stilius;Tautiškumas;Menų sintezė;Altorius;Altoriaus kompozicija;Čikagos bažnyčios;Church art;Religious art;Churches’ decoration;Stained glass;Lithuanian style;Nationality;Arts synthesis;Altar;Altar composition
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamas dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno 1955–1962 metais sukurtas bažnytinis menas. Gyvendamas Jungtinėse Amerikos Valstijose, dailininkas dekoravo bažnyčių interjerus, kūrė JAV lietuvių bendruomenės siektą „lietuvišką stilių“. Bendradarbiaudamas su architektu Jonu Muloku, Jonynas daug prisidėjo prie savito „lietuviško stiliaus“ sukūrimo, jis atsispindi jo vitražuose, altorių projektuose, baldų, liturginių reikmenų pavidaluose. Straipsnyje gilinamasi į „lietuviško stiliaus“ radimosi JAV bažnytinėje architektūroje genezę, aptariami atskiri sakralinės architektūros objektai, sukurti dviem lietuvių menininkams artimai bendradarbiaujant su lietuvių bendruomenėmis JAV
The article analyses the painter Vytautas Kazimieras Jonynas’ creation of 1955–1962 in the range of church art. The painter decorated churches’ interior while living in the United States of America, created “Lithuanian style”, that USA Lithuanian Community wanted to reach. Jonynas contributed a lot to the distinctive “Lithuanian style” creation when he collaborated with Jonas Mulokas. It is obvious in his stained glass and altar projects, furniture and liturgical tackle’s shape. The article is concentrated on “Lithuanian style” appearance genesis in USA church architecture; the separate objects of sacramental architecture that were created while two Lithuanian artists were closely communicating with the USA Lithuanian communities are discussed
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33977/1/ISSN2335-8785_2007_N_22_50.PG_157-170.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33977
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2007, nr. 22(50)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.