Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33969
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Ustilaitė, Stasė;Petronis, Algirdas;Juškelienė, Vida
Title: Paauglių lytinės elgsenos ir psichoemocinės būsenos sąsaja
Other Title: The relationship betwen adolescents’ sexual behaviour and their psycho emotional state
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2007, nr. 21(49), p. 85-95
Date: 2007
Keywords: Paaugliai;Lytinė elgsena;Psichoemocinė būsena;Rizikinga elgsena;Adolescents;Sexual behavior;Psychoemotional state;Risk behavior
Abstract: Straipsnyje pateikiami 11–12 klasių mokinių lytinių santykių paplitimo rodikliai psichoemocinės būsenos subjektyvaus vertinimo ir rizikingos elgsenos kontekste. Tyrimas atliktas pagal anoniminės anketinės apklausos metodą, apklausti tūkstantis trisdešimt penki 16–19 metų amžiaus mokiniai (385 vaikinai ir 650 merginų). Nustatyta, kad daugiau negu trečdalis (36,1 proc.) tyrime dalyvavusių paauglių yra turėję lytinius santykius. Tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad lytiškai aktyvūs paaugliai statistiškai patikimai dažniau, palyginti su seksualinės patirties neturinčiais bendraamžiais, nesijaučia laimingi, patiria pyktį, agresiją bei įtampą mokykloje, yra galvoję apie savižudybę. Paauglių problemos (rūkymas, alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų vartojimas, ankstyvi lytiniai santykiai, prasta psichoemocinė būsena) turi bendras ištakas ir yra tarpusavyje susijusios, todėl jas būtina spręsti kompleksiškai, o intervencines priemones susieti tarpusavyje. 1. Paauglių lytinių santykių plitimas, seksualinė patirtis nesulaukus pilnametystės ir nesusituokus išryškina ankstyvos paauglių lytinių santykių raidos tendencijas ir tikslingos bei kryptingos pedagoginės veiklos būtinybę. Ja būtų siekiama derinti konkrečių žinių lytiškumo klausimais perteikimą su bendražmogiškų vertybių, valios ugdymu ir asmens brandinimu šeimai. 2. Tyrimo metu nustatyta, kad egzistuoja sąsaja tarp ankstyvos seksualinės patirties ir prastos psichoemocinės būsenos: lytiškai aktyvūs paaugliai statistikai patikimai dažniau nei šios patirties neturintys bendraamžiai nesijaučia laimingi ar jaučiasi visiškai nelaimingi, nuolat jaučia pyktį ir agresiją, nerimą ir įtampą mokykloje, dažniau galvoja apie savižudybę, rimtai kūrė planus, kaip tai padaryti, bandė žudytis, taip pat dažniau elgiasi priešingai, nei reikalauja mokinio elgesio taisyklės. 3. Paauglių problemos (rūkymas, alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų vartojimas, ankstyvi lytiniai santykiai, prasta psichoemocinė būsena) turi bendras ištakas ir yra tarpusavyje susijusios, todėl jas būtina spręsti kompleksiškai ir intervencines priemones susieti tarpusavyje.
Recently, sexual behavior of adolescents and related problems has become the scope of numerous cases of scientific research carried out in Lithuania. They reflect developmental trends of adolescent sexual relationships. The issue of adolescent sexual experience is becoming increasingly acute due to the increasing number of sexually active adolescents and due to constantly decreasing age periods of adolescents having sexual experience. Early sexual experience is related with different health problems (adolescent pregnancy, sexually transferred infections, drug abuse and psychical health problems). A frequent outcome of early sexual relations is juvenile pregnancy of girls. [...]
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33969
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33969
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2007, nr. 21(49)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

66
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

46
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.