Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33968
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Vaitoška, Gintautas
Title: Laimingojo laukinio būklės ilgesys ir naivioji seksologija kaip jaunuomenės tvirkinimo filosofinis pagrindas
Other Title: Nostalgia for the happy savage state as the philosophical bases for the corruption of youth
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2007, nr. 21(49), p. 97-104
Date: 2007
Keywords: Seksualinės energijos sublimacija;Mylinčioji ir utilitarinė seksualumo dimensijos;Illud tempo;Ano laiko archetipas ir laimingojo laukinio mitas;Seksualinis švietimas;Sublimation of sexual energy;Loving and the utilitarian dimensions of sexuality;Illud tempus archetype and „happy savage” myth;Existence towards death;Existential vacuum
Abstract: Naivioji seksologija nesuvokia paprastos tiesos, kad seksualinis instinktas, be pozityvios, kuriančios galios, turi ir negatyvią, griaunančią dimensiją, kylančią iš noro pasinaudoti kitu žmogumi savo malonumui. Tokį seksualumo reiškimąsi neretai lydi net agresija. Panašu, jog stebėtinas seksualinio švietimo ideologų negebėjimas skaičiuoti iki dviejų yra nulemtas senos kaip žmonija „ano laiko“ nostalgijos. Nuskurdus gilesnės gyvenimo prasmės suvokimui, gyvenimo myriop – neišvengiamos žmogiškosios būties duotybės – keliamas nerimas yra „išreaguojamas“ vis primityvesnėmis formomis. Nepajėgiant atsikratyti iliuzijos, kad seksualinio instinkto paleidimas yra svarbiausioji modernaus žmogaus laimės dalis, įvairių tokio „išsilaisvinimo“ formų yra mokomas ir jaunimas. Tačiau istorikų darbai rodo, jog sveikas protas, sakantis, jog seksualinis suprimityvėjimas gimdo skaudžias psichologines ir moralines problemas, neklysta: seksualinės energijos suvaldymas ir sukultūrinimas buvo ir tebėra atskiro žmogaus ir tautos sužydėjimo sąlyga ir garantas. 1. Atliktų istorinių, pschologinių ir kt. tyrimų rezultatai patvirtina, jog – tiek primityviose, tiek smarkiai išsivysčiusiose civilizacijose – vyrų ir moterų santykių kultūros kilimas siejosi su tos civilizacijos ekonomine, moksline ir kultūrine pažanga bei geografine ekspansija. 2. Seksualinis instinktas turi dvi dimensijas: mylinčią ir vartotojišką. Teigiamą, kuriančią, įkvepiančią ir neigiamą, išnaudotojišką, smukdančią. Asmenybės bei visuomenės sėkminga raida priklauso nuo to, kuri iš jų dominuoja. 3. Ne kultūra sukūrė šeimą, tačiau šeima – kultūrą. Šeima ir moralė buvo pats „civilizacijos lopšys“ ir „pradinis jos raidos taškas“, be kurio nė viena tauta negalėjo rutuliotis toliau. 4. Mokyti jaunimą nevaržyti savo seksualumo dėl to, kad galima vartoti kontracepciją, reiškia atimti vieną svarbiausių jaunos asmenybės brendimo galimybių.
The „happy savage” myth, based on the universal nostalgia for archetypical illud tempus, received its best known version in the writings of Jean Jacque Rousseau. Freud partially believed in it; on the other hand, psychoanalysis has been clear about the value of sublimation of sexual energy and historical evidence is that the family and sexual discipline are not results of civilization, but the cause of it. This theses has been convincingly demonstrated by Joseph D. Unwin, in his study Sex and Culture written in 1930’ies with a comprehensive analysis of the history of world’s major civilizations and many primitive cultures. The basic problem of contemporary sex education theorists is that of unilateral and naïve understanding of the nature of sexual energy: they see it as uncompromisingly good, thereby dismissing the complex interplay between its positive, love-generating aspect and the negative, utilitarian urge to use another person. Self-discipline, far from being destructive, has a positive influence for the development of the young personality and has major effects on the fate and the moral climate of the whole nation.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33968
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33968
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2007, nr. 21(49)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

52
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.