Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33960
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Gedvilienė, Genutė;Šukys, Aurimas
Title: Ateitininkai emigracijoje – dvasinio atsinaujinimo nešėjai
Other Title: Ateitininkai in exile - the initiators of spiritual renewal
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 22 (2007)
Extent: p. 171-185
Date: 2007
Keywords: Idėja;Ideologija;Katalikų Bažnyčia;Vatikano II Susirinkimas;At(si)naujinimas;Ateitininkai;Sąjūdis;„Gyvoji dvasia“;Pasauliečiai;Idea;Ideology;Catholic Church;II Vatican Assembly;(Self) renewal;Ateitininkai;“Alive Spirit”;Movement;Laymen
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama ateitininkų emigracijoje idėjų raida jų organizacijos ir Katalikų Bažnyčios atžvilgiu. Pristatomas ateitininkų organizacijos siekis išlikti sąjūdžiu ir noras atnaujinti Katalikų Bažnyčią pagal Vatikano II Susirinkimo reformą. Straipsnis parašytas daugiausia remiantis S. Šalkauskio, S. Ylos, J. Girniaus, A. Maceinos idėjų teorine analize. Tačiau yra pateikiama ir ateitininkų, Katalikų Bažnyčios veiklos empirinių faktų, remiantis istoriniais šaltiniais arba gyvų liudininkų parodymais
The article analyses the evolution of ideas of „Ateitis” members in exile in perspective of their own organization and Catholic Church. It presents the objective of „Ateitis” to remain a real movement and to renew Catholic Church on the ground of the II Vatican reforms. The article has been mainly written considering the theoretical analysis of the ideas proposed by S. Šalkauskis, S. Yla, J. Girnius and A. Maceina. Although there are facts from the activity of ateitininkai and Catholic Church based on historical sources and experience of the witnesses
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33960/1/ISSN2335-8785_2007_N_22_50.PG_171-185.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33960
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2007, nr. 22(50)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.