Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33955
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Marcinkevičienė, Rūta
Title: Palyginamieji tekstynai - šaltinis tarptautinių žodžių vartosenai tirti
Other Title: Comparable corpora for the research on cognate usage
Is part of: Kalbotyra : mokslo darbai. Germanų ir romanų studijos. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2002, T. 51(3)
Extent: p. 81-93
Date: 2002
Keywords: Tekstynai;Lietuvių kalba
Abstract: Straipsnio tikslas yra dvejopas: detaliai ištirti pasirinktos leksemos vartoseną anglų ir lietuvių kalbose ir parodyti darbo su palyginamaisiais tekstynais galimybes ir privalumus. Tyrimo objektas ir yra vienas tarptautinis žodis lietuvių ir anglų kalbose: apatija ir apathy. Analizuojama kaip, kiek ir kokiu mastu skiriasi jų vartosena, kiek šios skirtybės lemia semantinę žodžio struktūrą ar net pačią sąvokos apimtį. Skirtingų kalbų palyginimui autorė pasirenka konkordansų klasifikavimo būdą. Apathy ir apatijos vartosenos analizė remiantis konkordansais iš anglų kalbos tekstyno „Bank of English“ ir Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių kalbos tekstyno, gautais 2001 m. gegužės mėnesį. Atlikta apatijos ir apathy vartosenos analizė leidžia manyti, kad tas pats tarptautinis žodis, nors ir būdamas vienareikšmis, skirtingose kalbose turi nevienodą juo reiškiamos sąvokos apimtį ir turinį. Abiejų vertimo krypčių dvikalbiuose žodynuose apatiją siūloma versti apathy, o apathy – apatija ar abejingumu, tačiau peržvelgus net ir minimalius, tik žodžių junginio apimties kontekstus darosi aišku, kad dėl platesnės vartojimo apimties ir konkretaus konteksto ypatybių apathy į lietuvių kalbą būtų verčiama ne vienu ar keliais, o kur kas gausesniais ir įvairesniais daiktavardžiais ar kitų kalbos dalių žodžiais. Šią hipotezę turėtų pagrįsti paralelių tekstynų analizė. Taigi palyginamieji tekstynai teikia galimybę perprasti rūpimo žodžio vartosenos ypatumus, kurių dėl vietos stokos nepateikia aiškinamieji žodynai
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33955
Affiliation(s): Lituanistikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.37 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

212
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

3
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.