Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33902
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Brzeziński, Bartłomiej
Title: Dialog i nadzieja. Ekumenizm w teologii Ks. Wacława Hryniewicza
Other Title: Dialogas ir viltis. Ekumenizmas Waclawo Hryniewicziaus teologijoje
Dialog and hope. Ecumenism in Waclaw Hryniewicz’s theology
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2008, nr. 26(54), p. 22-34
Date: 2008
Keywords: Theology;Hope of salvation of all the people;Dialogue;Dialogics;Ekumenism;Teologija;Visų žmonių išganymo viltis;Dialogas;Dialogika;Ekumenizmas
Abstract: The article is the presentation of the principal problems of Waclaw Hryniewicz’s religious thought. Since many years, in his numerous articles and books, this Polish theologian and ecumenist has been joining two great traditions of Christian West and East and trying to prove the necessity of contemporary, ecumenical dialog. For reader who knows the works written by priest, professor Waclaw Hryniewicz it is easy to notice that his theological reflection is pervaded through the spirit of Eastern Christianity, concretely speaking – Orthodox. In his theology one can also find references to Anglican and Lutheran thought, generally: protestant. But the foundation is the relationship with Orthodox Church. This relationship embraces the Christian East before the Great Schism, succession of Greek and Eastern Fathers. It appears, that dialogue with Christian East is the source of Hryniewicz’s theology. Besides direct references to philosophical and theological thought of Vladimir Solovyov, Nicolai Berdyaev, Sergei Bulgakov, Paul Evdokimov and Russian artists and writers as Andrey Rublov, Fyodor Dostoevsky, in many Hryniewicz’s statements one can feel the theological, philosophical and concerning of philosophy of history threads that since many ages had been analysed by great Russians thinkers and earlier by Eastern Fathers.
Skaitytojui, kuris žino šio kunigo profesoriaus Waclawo Hryniewicziaus darbus, nesunku pastebėti, kad jo teologinė refleksija yra pilna Rytų krikščionybės dvasios, konkrečiau kalbant – ortodoksiškumo. Jo teologijoje taip pat yra anglikonų ir liuteronų idėjų, t. y. protestantiškų užuominų, tačiau pagrindas yra santykiai su Ortodoksų Bažnyčia. Šie santykiai apima krikščioniškuosius Rytus prieš Didžiąją Schizmą, graikų ir Rytų tėvų įpėdinius. Atrodo, kad dialogas su krikščioniškaisiais Rytais yra Hryniewicziaus teologijos šaltinis. Be tiesioginių nuorodų į filosofines ir teologines Vladimiro Solovjovo, Nikolajaus Berdiajevo, Sergejaus Bulgakovo, Pauliaus Evdokimovo ir kitų Rusijos menininkų ir rašytojų (Andrejaus Rubliovo, Fiodoro Dostojevskio) mintis, daugumoje Hryniewicziaus teiginių galima jausti teologines, filosofines ir su istorijos filosofija susijusias idėjas, kurias prieš daug amžių svarstė didieji rusų mąstytojai, o dar anksčiau – Rytų tėvai. Waclawui Hryniewicziui, kuris yra vienas žymiausių šiuolaikinių Lenkijos ekumenistų, ši rūšis santykių su Rusijos filosofine-religine ir teologine refleksija yra natūrali kaip kvėpavimas (galime pajusti metaforišką Hryniewicziaus veiklos asociaciją su gerai žinoma išlyga, kalbančia apie santykį tarp Katalikų ir Ortodoksų Bažnyčių – „dviejų plaučių“ tos pačios Kristaus Bažnyčios. Paprasčiausiai tai yra struktūriniai santykiai. Posūkis į Rytus Hryniewicziaus atveju nėra keistas. Jis atrado labai stiprų jo teologinių nuojautų patvirtinimą. Jau Solovjovo „Trumpoje apysakoje apie Antikristą“, kuri buvo pridėta prie „Trijų pokalbių“ (1900), ekumeninės intuicijos kristalizavosi, buvo pabrėžti perspėjimai, susiję su klaidingu krikščionių susivienijimo pavojumi, labai „karčiais“ žodžiais išreiškiant abejonę dėl autentiško krikščionių Bažnyčių vienijimosi „šio pasaulio“ sąlygomis.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33902
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33902
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2008, nr. 26(54)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.