Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33884
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBytautas, Saulius-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2017-03-01T08:52:43Z-
dc.date.available2017-03-01T08:52:43Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.issn13927450-
dc.identifier.otherVDU02-000005027-
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/33884-
dc.identifier.urihttps://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33884/1/ISSN2335-8785_2008_N_26_54.PG_123_136.pdf-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/33884-
dc.description.abstractStraipsnyje nagrinėjama lietuvių Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) veikla JAV ir Kanadoje 1940–1990 metais. Pirmiausia aprašomas Lietuvių OFS Šv. Kazimiero provincijos kūrimasis JAV. Toliau apžvelgiamas OFS administravimas. Didelę reikšmę ordino administravimui ir dvasiniam augimui turėjo pranciškonų laikraštis „Šv. Pranciškaus Varpelis“, kuris buvo vėl atgaivintas ir pradėtas leisti 1941 metų pabaigoje. Pažymėtina, kad dvasiniam pakilimui ir veiklai sustiprinti labai daug padėjo rajoninės konferencijos, kongregacijų vizitacijos, taip pat didelę įtaką lietuviams OFS turėjo JAV pranciškonų pasauliečių kongresai. Kaip Lietuvoje carinės priespaudos metais OFS buvo uolūs lietuviškos katalikiškos spaudos skaitytojai, knygnešiai, platintojai ir rėmėjai, taip Amerikoje, sovietams okupavus Lietuvą, jie jungėsi į lietuviškas katalikiškas draugijas, kurios kūrė spaustuves ir leido katalikiškus laikraščius bei knygas. Taigi lietuvių OFS veikla JAV, Kanadoje ir Lietuvoje prisidėjo išsaugant tikėjimą, lietuviškas tradicijas, tautiškumą, tai buvo nemažas indėlis atkuriant Lietuvos nepriklausomybęlt
dc.description.abstractThe article studies Lithuanian Secular Franciscans Order activities in USA and Canada during the period 1940– 1990. First, the establishment of St. Casimir province founded by Lithuanians OFS in USA is described; later OFS administration is reviewed. “St. Francis Varpelis” was restored and newly published at the end of 1941 and it had a great importance for the Order’s administration and spiritual growth. Moreover, spiritual exaltation and activities were reinforced by regional conferences and congregation visits; Lithuanians OFS were also influenced by USA secular franciscans congresses. During tsarist oppression period, in Lithuania OFS were active Lithuanian catholic publication readers, book smugglers and promotersen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 123-136-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofSoter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 26 (2008)-
dc.relation.isreferencedbyPhilosopher's Index-
dc.relation.isreferencedbyCEEOL-
dc.rightsSutarties data 2006-10-02, nr. LLTI-00001, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectPraciškonailt
dc.subjectLietuviai pasauliečiai pranciškonailt
dc.subjectBroliai pranciškonailt
dc.subjectPranciškonų vienuolynaslt
dc.subjectTrečiasis Ordinaslt
dc.subjectBažnyčialt
dc.subjectLietuvos Šv. Kazimiero provincijalt
dc.subjectFranciscansen
dc.subjectLithuanian Secular Franciscansen
dc.subjectBrothers Franciscansen
dc.subjectFranciscan monasteryen
dc.subjectThird Orderen
dc.subjectChurchen
dc.subjectSt. Casimir province of Lithuaniaen
dc.subject.otherTeologija / Theology (H002)-
dc.titleLietuviai pasauliečiai pranciškonai JAV ir Kanadoje 1940–1990 m. : katalikybės ir lietuviškų tradicijų puoselėtojai emigracijojelt
dc.title.alternativeLithuanian secular franciscans in USA and Canada (1940-1990) cherishers of faith and Lithuanian traditions in emigrationsen
dc.typeStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dcterms.bibliographicCitation8-
dc.date.updated2019-10-17T08:46Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "62076"}, "publisher": {"other": ["Vytauto Didžiojo universiteto leidykla."], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1392-7450"], "code": "S4", "subject": ["H002"], "url": ["https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33884/1/ISSN2335-8785_2008_N_26_54.PG_123_136.pdf", "https://hdl.handle.net/20.500.12259/33884"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "H", "original": true, "pages": 14, "sheets": 1, "timestamp": "20191017084603.0", "account": {"year": 2008, "late": false}, "na": 1, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 1, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0"}], "id": "76F814BFDB5F0E14B83156AB61967ACD", "lname": "Bytautas", "fname": "Saulius", "status": "0", "name": "Bytautas, Saulius"}]}-
local.typeS-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2008, nr. 26(54)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml10.5 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

338
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

304
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.