Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33881
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Apanavičius, Romualdas;Motuzas, Alfonsas
Title: Lenkiškosios etninės muzikinės kultūros sklaida Lietuvoje XVI–XX amžiuje
Other Title: Influence of Polish ethnic musical culture in Lithuania in 16th-20th cc
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 26 (2008)
Extent: p. 163-181
Date: 2008
Keywords: Etninė muzika (religinė);Kultūra;Lietuva;Lenkija;Ethnical music (religious);Culture;Lithuania;Poland
Abstract: Lenkų etninės muzikinės kultūros sklaida Lietuvoje XVI–XX a. akivaizdi, ji paveikė bemaž visas etninio muzikavimo sritis: dainavimą, grojimą etniniais ir bendratautiniais muzikos instrumentais, šokius ir religinę etninę muziką. Lenkų kultūros įtaka lietuviškoms etninėms dainoms ne tokia didelė, tačiau tiriant lietuvių ir lenkų vienbalses dainas akivaizdu, kad šio stiliaus etninė muzika abiejose tautose kilo iš Didžiosios Lenkijos ir plito pietų ir vidurio Lietuvos kryptimi, žymėdama (labai tikėtina) bendrą ankstesnės etninės muzikos kultūros plotą. Šios ankstesnės kultūros kilmė gali siekti priešistorinius laikus. Pirmosios iš Lenkijos į Lietuvą atėjusios liaudies pamaldumo praktikos atsirado Žemaičių Kalvarijoje (Samogitia), kurioje Kryžiaus kelio stotys 1637 metais įsteigtos Kalwaria Zabrzydowska pavyzdžiu. Stiprią lenkų etninės muzikinės kultūros įtaką Lietuvoje lėmė ne tik šalių kaimynystė, bet ir gyvenimas bendroje Abiejų Tautų Respublikoje, lenkų bei lietuvių išpažįstamas katalikų tikėjimas, Bažnyčia, taip pat į lenkiškąją orientuota Lietuvos dvarų kultūra, iš kurios į sodžiaus aplinką labiausiai ir plito per Lenkiją gaunamos kultūrinės inovacijos
The influence of Polish ethnic musical culture in Lithuania in 16th–20th cc. is evident mainly in usage of European musical instruments and of folk dances repertoire as well in the religious ethnic music. We can notice less Polish influence in Lithuanian ethnic songs, while researching monody of Lithuanians and Poles is evident, that songs of this style of ethnic music of both nations were spread from Great Poland to Southern and Middle Lithuania, most probably, marking the common area of former culture of ethnic music. The roots of this former culture could reach the prehistorical times. The devotions and songs of the Žemaičių Kalvarija (Samogitia) are established by the model of Polish Calvaria Zebrzydowska. The cult of Žemaičių Kalvarija was born in 1637. Its religious ethnic music is the analogue of Polish religious culture. Roots of the Polish influence arose not only because of the neighbourhood of the both nations, but also because of living in the common state and the same Catholic faith, which was one of the strongest common feature of the ethnic and musical culture of Lithuanians and Poles
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33881/3/ISSN2335-8785_2008_N_26_54.PG_163_181.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33881
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2008, nr. 26(54)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.66 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on May 1, 2021

Download(s)

34
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.