Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33850
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Selenis, Valdas
Title: Zenonas Ivinskis 1918–1940 metų istorikų bendrijos kontekste
Other Title: Zenonas Ivinskis as the Representative of the Community of Historians in 1918–1940’s Lithuania
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2009, nr. 29(57), p. 85-96
Date: 2009
Keywords: Zenonas Ivinskis;Istorijos mokslas;Ateitininkai;Zenonas Ivinskis;Historical science;Ateitininkai
Abstract: 2008 m. gegužės 25 d. sukanka lygiai šimtas metų Zenonui Ivinskiui – vienam žymiausių Lietuvos istorikų. Šiame straipsnyje aptartas ankstyvas Z. Ivinskio kelias į mokslą, kuriame jam pavyko pasiekti aukščiausią kvalifikaciją. Kvalifikaciją ir metodologinį pasiruošimą jis įgijo nepriklausomos Lietuvos laikais. Atstovavo jaunajai Lietuvos istorikų kartai ir neretai buvo jos priešakyje tiek akademinės karjeros kelyje, tiek rengiant kolektyvinius veikalus, recenzijas, straipsnius, dalyvaujant tarptautiniuose istorijos mokslo kongresuose. Z. Ivinskio biografijos faktai, jo mokslinės karjeros etapai itin reikšmingi nepriklausomos Lietuvos istorijos mokslo raidos ir istorikų profesionalėjimo procesui atskleisti. Istoriko pasiekimai geriausiai matyti jo amžininkų kolegų kolektyvinės biografijos kontekste.
Historian Zenonas Ivinskis (May 25, 1908 – December 24, 1971) is considered to be one of the most prominent historians in Lithuania. Commemoration of his 100th anniversary might be a special occasion to introduce him as a noted Lithuanian historian. The article describes Z. Ivinskis’ way to his career of a qualified historian. Z. Ivinskis was a very productive scholar, publicist and reviewer. His biography together with his scientific achievements contributed much to Lithuanian history. His religious belief also influenced his personality, even more than his social status. From his early days Z. Ivinskis was a practicing Catholic. The achievements of the historian can be better evaluated in the context of the collective biography of his colleagues.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33850
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33850
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2009, nr. 29(57)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

50
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

38
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.