Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33834
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Būgaitė, Elena
Title: Marija: kūrinys kūrėjo akivaizdoje
Other Title: Blessed Virgin Mary: the creature in the presence of God
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2008, nr. 27(55), p. 21-29
Date: 2008
Keywords: Tikėjimas;Švč. Mergelė Marija;Siono dukra;Dievo Motina;Naujoji Sandora;Faith;Blessed Virgin Mary;Daughter of Sion;Mother of God;New covenant
Abstract: Straipsnio tikslas – gilintis į Dievo Motinos Marijos slėpinį Kūrėjo ir kūrinio dialogo perspektyvoje. Pamatinė straipsnio gija yra Marijos dalyvavimas išganymo slėpinyje per tikėjimą. Posusirinkiminėje katalikų teologijoje yra išryškinama mariologijos biblinė vertė; ši vertė ypač išryškėja Marijos kaip „Siono dukros“ teologijoje, išreiškiančioje sandoros tarp Dievo ir savosios tautos slėpinį. Sandora yra Šventojo Rašto centre. Marija atstovauja būtent Dievo tautai; ji taria „taip“ savajam Dievui ir todėl tampa išliekančiu pavyzdžiu visai Bažnyčiai. Įdomi ir tarpreliginio dialogo dimensija, įžvelgiama autentiškoje mariologijoje. Remiamasi žymių katalikų teologų – I. de la Potterie’io, H H . de Lubaco, J. Ratzingerio, H H . U. von Balthasaro, K. Rahnerio ir kt. mariologinėmis įžvalgomis.
The aim of this article is to enquire into the mystery of the Blessed Virgin Mary, first of all in the dialogic perspective of Creator and creation. The main point of this article is the participation of Mary in the mystery of salvation through her faith. In contemporary Catholic theology the biblical value of Mariology is emphasized; this value is especially evident in the theology of the “Daughter of Sion”, who reveals the Covenant between God and his people. The Covenant is at the center of the Holy Scriptures. The Virgin Mary represents the People of God, her “fiat” makes her a living example to the church (Ecclesia). The interdisciplinary dimension of an authentic Mariology is also alive. The texts of famous Catholic theologians, including are analysed on the theme of Mariology: I. de la Potterie, H. de Lubac, J. Ratzinger, H. U. von Balthasar, and K. Rahner, are analysed on the theme of Mariology.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33834
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33834
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2008, nr. 27(55)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.