Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33825
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Matulewicz, Elżbieta
Title: Tota Pulchra – immaculate conception of the Blessed Virgin Mary as a work of the divine mercy on the basis of the writings of Blessed George Matulaitis-Matulewicz
Other Title: „Visa graži“ – Švč. Mergelės Marijos nekaltas prasidėjimas kaip dievo gailestingumo išraiška pal. Jurgio Matulaičio raštuose
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2008, nr. 27(55), p. 53-62
Date: 2008
Keywords: Blessed Virgin Mary;Divine Mercy;Dogma;Švenčiausioji Mergelė Marija;Dieviškasis gailestingumas;Dogma
Abstract: In the cycle of five theological articles published in 1903–1904 in polish diocesan magazine in Kielce (Poland) Blessed George Matulaitis-Matulewicz explained the substance of the Immaculate Conception of Blessed Virgin Mary dogma which was declared in 1854 by Pius IX. On the basis of these five articles the first dimension of the relation between the Immaculate Conception of Blessed Virgin Mary and the mystery of Divine Mercy is considered. Blessed George emphasizes that privilege of the Immaculate Conception was an exceptional grace of the Divine mercy for Mary herself. Being First Participant of Redemption She was not like any other human washed and purified of original sin, but protected and endowed with sanctifying grace from the very conception. The second dimension of the Immaculate Conception in the relation to the Divine Mercy are graces that God overflows on the Church by mediation of Mary Immaculate. She is a main Patroness of the Marian Fathers Congregation that was renewed and directed by Blessed George Matulaitis-Matulewicz and the Patroness of the Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary founded by Blessed George in 1918 in Lithuania.
Penkių teologinių straipsnių cikle, išspausdintame 1903–1904 m. Lenkijos vyskupijos Kielcų žurnale, palaimintasis Jurgis Matulaitis-Matulevičius aiškino Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo dogmos, kurią popiežius Pijus IX paskelbė 1854 m., esmę. Remiantis šiais penkiais straipsniais apmąstoma pirmoji sąsaja tarp Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo ir Dievo gailestingumo slėpinio. Palaimintasis Jurgis pabrėžia, kad Nekalto prasidėjimo garbė buvo suteikta Marijai kaip išskirtinė Dievo malonė jai pačiai. Kaip pirmoji Atpirkimo dalininkė ji buvo nepanaši į kitus žmones, nuplautus ir apvalytus nuo gimtosios nuodėmės, bet Dievas ją apsaugojo ir apdovanojo pašvenčiamąja malone nuo pat pradėjimo. Antrasis Nekalto Prasidėjimo aspektas, susijęs su Dievo gailestingumu, yra malonės, kurias Dievas išlieja Bažnyčiai per Marijos Nekaltumą. Ji yra pagrindinė Marijos tėvų kongregacijos, kurią atnaujino ir jai vadovavo palaimintasis Jurgis Matulaitis-Matulevičius, ir Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo seserų kongregacijos, įkurtos palaimintojo Jurgio 1918 m. Lietuvoje, globėja.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33825
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33825
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2008, nr. 27(55)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

290
checked on Jan 16, 2021

Download(s)

278
checked on Jan 16, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.