Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33823
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Skinkaitis, Rimas
Title: Marijos kulto problematika Europos krikščioniškoje erdvėje
Other Title: The problems of devotion to the Virgin Mary in christian Europe
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla., 27 (2008)
Extent: p. 81-91
Date: 2008
Keywords: Bažnyčia;Marija;Mariologija;Kultas;Church;Mary;Mariology;Cult
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama pastarojo laikmečio Marijos kulto situacija krikščioniškoje Vakarų Europos erdvėje. Darbe aptariamos dvi pagrindinės pozicijos: pasaulietinės minties, kuriai būdingos labai skirtingos Marijos kulto vertinimo interpretacijos, specifika ir įvairių krikščioniškų konfesijų laikysena Marijos atžvilgiu. Straipsnyje kiek plačiau pristatomas Reformatų, Anglikonų ir Katalikų Bažnyčių požiūris tiek į Marijos asmenį, tiek į Marijos kultą, kartu išryškinant ir ekumeninio bendradarbiavimo perspektyvas Dievo Motinos ir jos vaidmens krikščionio gyvenime klausimu
This article investigates the situation of the Mariological cult in Western Europe nowadays. Two distinct positions are identified and analyzed: secularized which suggests very different interpretations and evaluation of the Mariological cult, and the specifics in the attitude of other Christian confessions to the same cult. The article also presents in more detail the standpoint of the Reformed Churches, the Anglican Church and the Catholic Church as far as the personality of Mary is concerned as well as the Mariological cult revealing the perspective for ecumenical cooperation in the determination of the Mother’s of G od role in Christian life
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33823/1/ISSN2335-8785_2008_N_28_56.PG_81-91.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33823
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2008, nr. 27(55)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.