Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33819
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKalavinskaitė, Danutė
dc.date.accessioned2017-02-21T11:08:27Z
dc.date.available2017-02-21T11:08:27Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn2335-8785
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/33819
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/33819-
dc.description.abstractStraipsnis skirtas bažnytinės muzikos problemoms, kilusioms Vatikano II Susirinkimui inicijavus liturgijos reformą. Apžvelgiama reformos įgyvendinimo eiga: organizacijų, atstovaujančių skirtingoms nuomonėms apie muzikos vaidmenį liturgijoje, kūrimasis, visuotinio tikinčiųjų veiklumo (participatio actuosa) paskatintas naujos stilistikos bažnytinės muzikos radimasis ir pan. Analizuojama daugiausia ginčų kelianti bažnytinė popmuzika, aptariant jos vertinguosius bruožus, trūkumus bei perspektyvas ateities Katalikų Bažnyčios liturgijoje.lt_LT
dc.description.abstractThis article addresses church music problems that developed after the liturgical reform initiated by the Second Vatican Ecumenical Council. The article reviews the course of reform implementation: the formation of organisations representing different views as to the role of music in liturgy, the origination of new-style church music facilitated by the liturgical involvement of true believers (participatio actuosa), etc. The article also analyses disputable church pop music by discussing its goodness, shortages and future perspectives in the Catholic Church’s liturgy.en_US
dc.language.isolten_US
dc.relation.ispartofSoter : religijos mokslo žurnalas, 2008, nr. 27(55), p. 113-126lt_LT
dc.rightsSutarties data 2006-10-02, nr. LLTI-00001, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectBažnytinė muzikalt_LT
dc.subjectRoko ir popmuzikalt_LT
dc.subjectLiaudiškos mišioslt_LT
dc.subjectChurch musicen_US
dc.subjectRock and pop musicen_US
dc.subjectHootenanny massen_US
dc.titleLiturgijos atnaujinimas ir muzika: popmuzika katalikų bažnyčiose – liturginės reformos vaisius?lt_LT
dc.title.alternativeLiturgical renewal and music: pop music in Catholic Churches – the fruit of the liturgical reform?en_US
dc.typeStraipsnis / Article
dc.subject.udc2 Religija / Religion
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2008, nr. 27(55)
Files in This Item:
Show simple item record

Page view(s)

108
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

134
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.