Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33816
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Kačinskaitė, Indrė
Title: Dvarų ir palivarkų sodybos. Apskaitos problemos
Other Title: The issues of manor and palivark farmsteads survey
Is part of: Meno istorija ir kritika, 2005, nr. 1, p. 34-37
Date: 2005
Keywords: Palivarkų sodybos;Palivark;Dvarų paveldas;Kultūros paveldo apskaita;Manor heritage;Cultural heritage
Abstract: Dvarų paveldas – viena seniausių ir ryškiausių kultūros paveldo, kuris pagal Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą yra tarp pagrindinių nacionalinio saugumo objektų, dalis, turinti įvairiausią sudėtinę kultūrinę (architektūrinę, istorinę, urbanistinę, kraštovaizdinę, dendrologinę ir kitokią) vertę.“ Tai eilutės iš 2003 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos dvarų paveldo išsaugojimo programos, kurios tikslas – „užtikrinti sąlygas dvarų paveldą įvairiapusiškai integruoti į bendrą šalies ekonominę, socialinę, kultūrinę plėtrą, išsaugoti šias kultūros paveldo vertybes..., plačiau supažindinti pasaulį su Lietuvos kultūros istorija“. Šiame tekste sieksiu įvardyti programoje, taip pat Valstybinės paminklosaugos komisijos patvirtintoje Lietuvos Respublikos dvarų paveldo išsaugojimo ir jo integravo į visuomenės gyvenimą koncepcijoje keliamus uždavinius dvarų apskaitai bei realias dvarų sodybų apskaitos problemas, su kuriomis susiduriu dirbdama Kultūros paveldo centre.
The current article reports on the programme of manor heritage preservation established in 2003. It also focuses on the objectives that the State Heritage Preservation Board set for surveying manors and discussing the current issues related to the inventory of manor farmsteads in the project of preserving manor heritage and integrating it into the public life in the Republic of Lithuania. Moreover, the article presents the process and scope of surveying the manor farmsteads, which was initiated by Centre of Cultural Heritage in 1991. It has been noted that the survey of manor farmsteads has been neglected and data about the majority of farmsteads has reached only the rudimentary level during the extensive research of former manor structures when implementing the manor heritage preservation pogramme. We also emphasize the necessity of examining manors, continuing and coordinating the survey work, inventorying the decaying objects in great detail, collecting and storing data about them. It is worth mentioning that the survey situation has not changed since the government of Lithuania launched the programme of preserving manor heritage in 2003. Therefore, it is crucial to change the current situation.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33816
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33816
Appears in Collections:Art History & Criticism / Meno istorija ir kritika 2005, nr. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.