Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33815
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Slaminskienė, Silvija
Title: Krikštonių Kristaus karaliaus bažnyčia: kunigo Jono Reitelaičio architektūros palikimas
Other Title: The Church of Christ the king in krikštonys: architectural heritage of the priest Jonas Reitelaitis
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2010, nr. 33(61), p. 197-226
Date: 2010
Keywords: Lietuvos tarpukaris;Kunigas;Jonas Reitelaitis;Asmeninė biblioteka;Krikštonių parapija;Klebonijos kompleksas;Bažnyčia;Altorius;Architektūra;Neogotika;Interwar period in Lithuania;Priest;Personal library;Krikštonys Parish;Rectory complex;Church;Altar;Architecture;Gothic Revival
Abstract: Straipsnis skirtas kunigo, istoriko, Dzūkijos ir Sūduvos kraštotyrininko Jono Reitelaičio 125-osioms gimimo metinėms pažymėti. J. Reitelaičio mažai žinoma kūrybinė architektūra nagrinėjama XX a. pirmosios pusės architektūrinių idėjų ir asmenybės interesų kontekste. Remiantis J. Reitelaičio gausiu archyviniu palikimu, primenami biografijos faktai, apžvelgiamos Krikštonių parapijos susikūrimo aplinkybės, sakralinio komplekso statybos organizavimas 1925−1940 m. Siekiant išaiškinti kunigo architektūrinius projektavimo pagrindus, aptariama jo asmeninė biblioteka. Plačiau nagrinėjamas reikšmingiausias kūrinys Kristaus Karaliaus bažnyčia − mažai tyrinėtas objektas. Straipsnyje gilinamasi į bažnyčios statybos istorinę raidą; analizuojama bažnyčios architektūra, atskleidžiant stiliaus bruožus bei savitumus. Pristatyti J. Reitelaičio atlikti bažnyčios brėžiniai, neįgyvendintų altorių eskizai, kurie lig šiol nėra publikuoti.
This article is addressed to the priest and historian of Dzūkija and Sūduva areas, Jonas Reitelaitis in commemoration of his 125th birth anniversary. The less known creative architecture of J. Reitelaitis is discussed in the context of architectural ideas and personal interest of the 20th century. According to J. Reitelaitis’ rich historical heritage, the biographical facts are reminded, the circumstances of foundation of Krikštonys Parish are reviewed and organization of the construction of the sacral complex in 1925−1940 is recalled. His personal library is reviewed aiming to clarify his main architectural ideas. The church of Christ the K ing, one of the most important objects that has not been previously deeply analysed, is discussed. The historic development of the work is revealed as well as the stylistic features and originality of the church. Previously unpublished sketches of J. Reitelaitis’ church and altars are introduced.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33815
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33815
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2010, nr. 33(61)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

46
checked on Jul 14, 2019

Download(s)

42
checked on Jul 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.