Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33812
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Žukauskaitė, Elena;Karlsson, Ingmar
Title: ES rytinės plėtros įtaka religijos statusui Europoje
Other Title: The impact of the Eu eastern enlargement on the status of religion in Europe
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2010, nr. 33(61), p. 227-242
Date: 2010
Keywords: ES rytinė plėtra;Religija;ES;Konstitucinis patriotizmas;Europos islamas;Eastern enlargement;Religion;EU;Constitutional patriotism;European Islam
Abstract: ES rytinė plėtra keičia Sąjungos religinę sudėtį. Rytų krikščionių ir musulmonų skaičius gerokai padidės, kai Balkanų šalys ir Turkija taps ES narėmis. Šio straipsnio tikslas – atsakyti į klausimą, kokią įtaką ES rytinė plėtra turės religijos statusui ES, ir pasiūlyti galimus būdus sambūviui tarp skirtingų religinių ir ideologinių bendruomenių sukurti. Siekiant šio tikslo pristatoma Europoje vyraujanti sekuliarizmo ideologija ir dvi didžiausios religijos – krikščionybė ir islamas. Konstitucinio patriotizmo teorinė sąvoka pasirinkta kaip atspirtis sambūviui tarp skirtingų religinių ir ideologinių bendruomenių sukurti. Straipsnis praturtina akademinį diskursą apie religiją ES. Autoriai kritiškai įvertina vyraujančias nuomones ir siūlo ateities plėtotės kryptis. Straipsnyje taip pat praplečiama konstitucinio patriotizmo sąvoka ir atskleidžiamos naujos jos pritaikymo galimybės.
The EU eastern enlargement changes the religious landscape in the Union. The amount of Orthodox Christians and Muslims will increase remarkably after Balkan countries and Turkey are accepted to the EU. This article aims to answer the question what impact the EU Eastern enlargement will have on the status of religion and on the coexistence of different religious and ideological communities in the EU. For the purpose of this article the dominant ideology of secularization and the two biggest religions – Christianity and Islam – in Europe are discussed. As the theoretical point of departure for coexistence among communities to prevail the approach of constitutional patriotism is chosen. This article enriches academic discourse about religion in the EU by critically evaluating dominating opinions and drawing the authors’ conclusions on future development. It also broadens the concept of Constitutional patriotism and opens new ways for its application.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33812
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33812
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2010, nr. 33(61)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.