Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33800
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Zyzak, Wojciech
Title: Spirituality of lay people in relation to God, Church and the world
Other Title: Pasauliečių dvasinis gyvenimas, ieškant santykio su dievu, Bažnyčia ir pasauliu
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2010, nr. 34(62), p. 81-97
Date: 2010
Keywords: Dvasingumas;Pasauliečiai;Santykis;Bažnyčios bendruomenė;Vatikano II susirinkimas;Spirituality;Relation;Community of the Church;Vatican Council II
Abstract: Straipsnyje mėginama apibrėžti pasauliečių dvasinio gyvenimo pobūdį, remiantis Bažnyčios dokumentais ir žymių teologų darbais. Svarbu pabrėžti, kad pasauliečių dvasinis gyvenimas yra specifinis, pagrįstas savitu jų santykiu su Bažnyčia, pasauliu ir Dievu. Pasauliečių vaidmuo Bažnyčios bendruomenėje lemia jų dalyvavimą trejopoje Kristaus – kaip Kunigo, Pranašo ir Karaliaus – misijoje. Tai ypač akivaizdu šeimoje – „mažoje namų Bažnytėlėje“. Savitas pasauliečių vaidmuo taip pat atsiskleidžia įvairiose bendrijose. Taip yra dėl to, kad pasauliečiai turi atstovauti Bažnyčiai pasaulyje; ir tas ryšys su pasauliu formuoja jų dvasingumą, kuris reiškiasi plėtojant kultūrą ir siekiant perimti visą kūriniją Evangelijos dvasia. Galiausiai straipsnyje atskleidžiama ypatinga tikinčiųjų pasauliečių vieta Bažnyčios bendruomenėje, glaudus jų ryšys su pasauliu ir su Dievu. Svarbu konstatuoti faktą, kad „buvimas pasaulyje“ nereiškia silpnėjančio esminio ryšio su Dievu, jis išreikštas visuotiniu pašaukimu šventumui. Šio pašaukimo kontekste svarbu parodyti, kaip evangeliniai patarimai realizuojami pasauliečių gyvenime. Visa tai leidžia teigti, kad šiuolaikinė dvasingumo teologija atskleidžia pasauliečiams dvasinio tobulėjimo galimybes. Skirtingai nuo vienuoliškojo gyvenimo formų, formuoja jų savitą kelią į šventumą, būnant pasaulyje.
The Author of the article attempts to define the specific character of the lay people’s spirituality, on the basis of an analysis of the documents of the Church and the works of outstanding theologians. The most important here is to confirm the existence of the specific spirituality of lay people, which is based on their relationship to the Church, the world and God. The characteristic lay people’s place in the community of the Church as communion presumes their own participation in the threefold function of Christ Priest, Prophet and King. It is obvious, especially in the case of the family, as the ‘little Church of the home’. This specific role of the lay people is also realised in various associations. This is because lay people have to be the Church where the world is, an important factor in shaping their spirituality is their relationship to the world, expressed through developing culture and undertaking the mission of transforming creatures in the spirit of the Gospel. Finally, the author shows the specific place of the lay faithful in the community of the Church, their particular relationship to the world and their bond with God. In this context, it is important to state the fact that, ‘being in the world’ does not mean the weakening of the fundamental bond with God, which is expressed in the common calling to holiness. Within the limits of this calling it is important to emphasize the specific realisation of the evangelical counsels in the life of the lay people. All this shows that the modern theology of the spirituality presents to lay people the possibility of spiritual growth, which is not a copy of the monastic form, but constitutes their own way to holiness in the midst of the world.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33800
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33800
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2010, nr. 34(62)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.