Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33791
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Ratnikaitė, Inesė;Uzdila, Juozas Vytautas
Title: Neotomistinė, egzistencialistinė ir personalistinė filosofija apie krikščioniškąjį vaikų auklėjimą
Other Title: Neothomistical, existential and personal philosophy about Christian children’s education
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2008, nr. 28(56), p. 35-50
Date: 2008
Keywords: Neotomizmas;Krikščioniškasis egzistencializmas;Personalizmas;Neothomism;Christian existentialism;Personalism
Abstract: Krikščioniškasis vaikų auklėjimas šeimoje, šeimynoje, mokykloje – ypač suaktualėjusi problema pirmiausia dėl tradicijų tęstinumo (religinimo pasiekimų pirmosios nepriklausomybės metais) stokos, šios srities naujovių Vakarų pasaulyje (arba krikščioniškose šalyse), palyginti vangaus integravimo Lietuvos švietimo sistemoje ir per menkos mūsų respublikos mokslininkų edukologų atidos šiai sričiai – tai liudija jau išleisti hodegetikos vadovėliai, monografijos ir straipsnių rinkiniai. Lietuviškoji hodegetika (mokslinė auklėjimo teorija) tik retsykiais skiria šiek tiek dėmesio krikščioniškajam vaikų auklėjimui. Dažniausiai auklėjimo teorija linkusi religinimą eliminuoti. Kita bėda – hodegetikoje vadovaujamasi teoriniu pliuralizmu: iš atskirų teorijų imamos kai kurios idėjos ir iš jų sudaromas savotiškas mišinys; auklėjimo moksle tai galėtų būti pavadinta ilgai užsitęsusiu eklektizmu. Šio straipsnio idėja – atgaivinti krikščioniškojo vaikų auklėjimo doktrinas, homogeniškai jas išanalizuoti ir parodyti kiekvienos jų gyvybiškumą bei kūrybiškumą. Tomizmo ir neotomizmo, krikščioniškojo egzistencializmo ir personalizmo pasiekimai auklėjimo srityje – gera prielaida lietuvių religinei hodegetikai siekti doktriniškumo, o kartu teorinio brandumo ir savitumo.
Christian education of children in a family, foster family, school etc. becomes a serious problem in Lithuania. Firstly, because of lack of traditions; secondly because of poor integration to the educational system of the Western world (mostly Christian countries) with new ideas, and finally because of poor attention of our educologists to this field. Published textbooks of hodegetics, monographs and collections of scientific articles prove that. Lithuanian authors of hodegetics (scientific theory of upbringing) seldom give attention to the Christian education of children. Most often hodegetics has an tendency to eliminate religious education.. One more problem – scientists of hodegetics follow theoretical pluralism. It means that some ideas, taken from different theories, are mixed together. In the science of education it can be named as prolonged eclectics. The idea of this article – to restore doctrines of Christian education, to analyze them homogeneously, and to show vitality and creativeness of each of them. Achievements of Thomism, Neothomism, Christian Existentialism and Personalism in the field of education is a good precondition for the Lithuanian religious hodegetics to become mature and original.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33791
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33791
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2008, nr. 28(56)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

78
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.