Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33772
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Labanauskas, Ramūnas
Title: Romuviečių pasaulėžiūrinės grupės genezė (1919–1923 m.)
Other Title: Genesis of Romuva Adherents’ world-view group (1919–1923)
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2009, nr. 29(57), p. 121-140
Date: 2009
Keywords: Atviroji katalikybė;Genezė;Ideologija;Katalikai kultūrininkai;Open Catholicism;Genesis;Ideology;Cultural figures
Abstract: Straipsnyje analizuojama vienos iš tarpukario Lietuvos katalikų visuomenės pasaulėžiūrinių grupių – romuviečių – genezė. Trys lietuvių katalikų intelektualai – Stasys Šalkauskis, Kazys Pakštas, Juozas Eretas – susivieniję į „Romuvos“ draugiją darė didelę įtaką tarpukario Lietuvos katalikų visuomeniniam, kultūriniam ir net politiniam gyvenimui. Straipsnyje šios pasaulėžiūrinės grupės genezę lėmę veiksniai pristatomi Vakarų Europos ir Rusijos intelektualinio ir religinio gyvenimo kontekste. Pateikiami romuviečių pasaulėžiūrinės grupės ideologijos apmatai. Grupės genezė ir ideologija analizuojamos pasitelkiant atvirosios katalikybės, kaip vienos iš dviejų realiosios (istoriškai išreikštos) katalikybės tradicijų, sąvoką.
The genesis of one of the interwar Lithuanian Catholic society’s world-view groups called Romuva adherents is analysed in the article. Three Lithuanian Catholic intellectuals, Stasys Šalkauskis, Kazys Pakštas, Juozas Eretas, united into Romuva community which greatly influenced social, cultural and even political life of interwar Lithuanian Catholics. In the article, the factors which influenced the genesis of this world-view group are presented in the context of Western Europe’s and Russia’s intellectual and spiritual life. The sketches of ideology of Romuva adherents’ world-view group are introduced. The genesis and ideology of the group are analysed by using the idea of public Catholicism as the one of two substantive (historically expressed) Catholic traditions.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33772
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33772
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2009, nr. 29(57)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

178
checked on May 31, 2020

Download(s)

196
checked on May 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.