Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33767
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Priede, Andris
Title: Ecumenical aspects of Marian devotion in the 18th century Catholic hymnals of Curlandia
Other Title: Ekumeniniai mariologinio maldingumo aspektai XVIII a. katalikiškuose Kuršių himnuose
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2008, nr. 28(56), p. 203-214
Date: 2008
Keywords: Marian piety;Catholic Book of Doctrin Prayer and Hymn;Pamaldumas Marijai;Katalikiška tikėjimo tiesų maldų ir giesmių knyga
Abstract: The catholic community of Curlandia got its own hymnal and prayer book “Katholischka Mahzibu, Luhgschanu un Dseesmu Grahmata” in 1733, edited by baron Wilhelm Heinrich Lieven, with the following reprints in 1755, 1766 un 1837. Before the appearance of the above-mentioned hymnal, the Catholics of Curlandiaia used the hymnals that were common for all Latvian speaking catholic communities – “Geistliche Catholische Gesange” (1621) and “Cantiones Spirituales” (Vilnius 1673), both by the writer Georg Elger SJ, resident at the Jesuit College of Dünaburg (Daugavpils). Two thirds from the total of around 100 hymns in his collection were translations from Latin, and among them there were a significant number of the most popular Marian hymns. In the new hymnal the percentage of the hymns of Latin origin was reduced tenfold since the largest part of the hymnal constitutes the translations of German corals, adopted from the Lutheran hymnals that were in use in Curlandiaia and Livonia. The paper deals with the analysis of the question why such a small number of Marian hymns from the previous hymnals remained in the hymnal that was intended for the daily use of the catholic peasants in Curlandia.
1733 m. buvo išleistas Kuršių katalikų bendruomenei skirtas giesmynas ir maldynas „Katholischka Mahzibu, Luhgschanu un Dseesmu Grahmata“, redaguotas barono Wilhelmo Heinricho Lieveno. Šis giesmynas pakartotinai buvo išleistas 1755, 1766 ir 1837 metais. Prieš pasirodant minėtam giesmynui, Kuršių katalikai naudojo latvių katalikų bendruomenėse paplitusį giesmyną „Geistliche Catholische Gesange“ (1621) ir „Cantiones Spirituales“ (išleistą Vilniuje, 1673), abu šiuos giesmynus parašė Georgas Elgeras SJ, Daugpilio Jėzuitų kolegijos rezidentas. Du trečdaliai iš maždaug 100 jo pateiktų giesmių yra išverstos iš lotynų kalbos, didžiąją jų dalį sudarė populiariausios giesmės Marijai. Naujajame giesmyne lotyniškos kilmės giesmių skaičius sumažėjo dešimteriopai, jų vietą užėmė vokiškų choralų vertimai, paimti iš liuteroniškų giesmynų, vartotų Kuršiuose ir Livonijoje. Straipsnyje bandoma atsakyti į klausimą, kodėl tiek mažai giesmių Marijai iš ankstesnių giesmynų pateko į giesmyną, kurį kasdien naudojo Kuršių katalikai valstiečiai.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33767
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33767
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2008, nr. 28(56)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.