Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33756
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Gudelis, Regimantas
Title: Choro vaidmuo ugdant dvasinius, meninius ir visuomeninius klieriko asmenybės bruožus Seinų kunigų seminarijoje XIX a. pabaigoje – XX a. pirmajame dešimtmetyje
Other Title: The role of the choir in educating spiritual, artistic and social features among the personalities of the seminarians of Seinai priests’ seminary (at the end of the 19th – first half of the 20th century)
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2010, nr. 34(62), p. 179-196
Date: 2010
Keywords: Seinai;Choras;Kunigų seminarijos studentai;Liaudies dainos;Nacionalinis atgimimas;Choir;Students of theological seminary;Folk songs;Chant;National revival
Abstract: Straipsnio tikslas – atskleisti, kaip choro veikla buvo ugdomi lietuvio klieriko dvasiniai, visuomeniniai ir meniniai asmenybės bruožai Seinų kunigų seminarijoje, veikusioje 1826–1915 ir 1918–1919 m. Tarp seminarijos absolventų – daug iškilių Lietuvos dvasininkų, pasižymėjusių įvairiose kultūros, mokslo ir visuomeninio darbo srityse: P. Kriaučiūnas (1850–1916), J. Katilius (1854–1930), A. Krakaitis (1879–1934), A. Šmulkštys (1866–1931), P. Radžiūnas (1880–1950), J. Petrika (1885–1941), V. Jurgilas (1861–1931), J. Narijauskas (1876–1946), V. Aleksandravičius (1865–1952) ir kt. Ugdomoji choro įtaka atsiskleidė seminariją baigusiems klierikams kunigaujant savose parapijose ir įvairiose Bažnyčios bei valstybės institucijose. Straipsnyje pateikiamos iškilių dvasininkų – choro puoselėtojų – gyvenimo ir darbų apžvalgos.
The aim of the article is to reveal how social and artistic personal qualities were developed among the Lithuanian students of theological seminary through choral activity in Seinai. Among the seminary graduates there were a lot of famous Lithuanian priests well-known in various spheres of cultural, scientific and social work, etc. The educational influence of the choir was revealed after the students had graduated the seminary and worked as priests in their own parishes, in various churches and state institutions. The article presents the reviews of the outstanding priests who fostered choirs, describing their life and work.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33756
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33756
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2010, nr. 34(62)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.