Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33735
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Baležentienė, Ligita
Title: Trilapė bligna (Isopyrum thalictroides L.) Kamšos draustinyje
Other Title: Habitat of rue-leaved isopyrum (isopyrum thalictrowes l.)
Is part of: Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai = Scripta horti botanici universitatis Vytauti Magni. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, T. 14 (2010)
Extent: p. 29-38
Date: 2010
Keywords: Trilapė bligna;Radimvietė;Populiacija;Isopyrum thalictroides L;Habitat;Population
Abstract: Tripalė bligna yra reliktinė Šiaurės pusrutulio subborealio rūšis, įtraukta į daugelio šalių Raudonąsias knygas. Europos Sąjungos Bioįvairovės komunikatas (2006) ir Lietuvos Respublikos Biologinės įvairovės išsaugojimo veiksmų planas ir strategija (1997) įpareigoja saugoti bioįvairovę, ypač retąsias rūšis. Šio darbo tikslas buvo ištirti blignos populiacijų gausumą ir būklę Kamšos draustinyje išlikusioje radimvietėje, siekiant apsaugoti šią rūšį nuo išnykimo. Straipsnyje pateikiama trilapės blignos, Lietuvoje randamos tik dviejose radimvietėse, populiacijų tyrimo duomenys. Nustatyta, kad Kamšos draustinyje populiacijas sudaro gyvybingi įvairaus amžiaus ir produktyvumo augalai, plintantys vegetatyviniu būdu ir subrandinantys sėklas. Todėl šios populiacijos natūraliai gali išlikti tirtoje teritorijoje. Šios rūšies apsaugai garantuoti reikia stebėti populiacijų būklę ir išsaugoti trilapei blignai augiti tinkamas buveinės sąlygas
Rue-leaved isopyrum (Isopyrum thalictroides L.) is relictic subborealic species included in Red data books of many countries. Responding to EU Communication Halting the loss of biodiversity (2006) and Lithuania Republic Plan and Strategy Halting the loss of biodiversity (1997) commit to protect biodiversity, especially rear species. Population data of rue-leaved isopyrum (Isopyrum thalictroides L.) which is found only in two habitats in Lithuania is represented in manuscript. It was processed that in both sites populations are formed of vital different age and productivity groups proliferated vegetatively and by seed. Therefore these populations are able survive naturally in processed territories. It is necessary to observe populations state and guarantee relevant for rue-leaved isopyrum (isopyrum thalictroides L.) growth habitat conditions
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33735/1/ISSN2345-0215_2010_T_14.PG_29-38.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33735
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai 2010, [t.] 14

Files in This Item:
marc.xml6.82 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

65
checked on May 1, 2021

Download(s)

77
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.