Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33727
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Kalavinskaitė, Danutė
Title: Liturgijos reforma ir muzika: tradicinio paveldo atnaujintoje liturgijoje problema
Other Title: Liturgical reform and music: a problem of traditional heritage in renewed liturgy
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas, 2009, nr. 30(58), p. 61-77
Date: 2009
Keywords: Katalikų Bažnyčia;Liturgijos reforma;Bažnytinė muzika;Catholic Church;Liturgical renewal;Reform;Church music
Abstract: Straipsnis skirtas pirmiausia tradicinio muzikos paveldo integravimo į reformuotą liturgiją klausimams. Iškėlus visuotinį veiklumą ir leidus vartoti gimtąją kalbą tarsi sumenko galimybės liturgijoje giedoti chorui ar schola cantorum. Tačiau norint teisingai suprasti ir įgyvendinti reformą, būtina ne tik įsigilinti į muziką reglamentuojančius Bažnyčios dokumentus, bet ir atsižvelgti į jų hierarchiją bei tradicinį Bažnyčios pobūdį. Tuo remiantis, aptariamos senojo muzikos paveldo (taip pat ir šiuolaikinių autorinių kompozicijų chorui) derinimo su atnaujinta liturgija galimybės.
To start with, the article addresses the issues of integrating traditional musical heritage into the reformed liturgy. Underlining universal participation and allowing the use of vernacular languages as if de-emphasised choral chanting or schola cantorum potential in liturgy. However, with the view of proper understanding and implementation of the reform, it is necessary to go deeper not only into the Church documents, but also to analyse their hierarchy and traditional character of the Church. In this light the opportunities are discussed for combining the old heritage of the Church music (and contemporary authors’ compositions for a choir, too) and the reformed liturgy.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/33727
https://hdl.handle.net/20.500.12259/33727
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2009, nr. 30(58)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.