Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/33716
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Botanika / Botany (N013)
Author(s): Malinauskaitė, Regina
Title: Rauktalapės rūgštynės (Rumex crispus L.) brinkintų vaisių (riešutėlių) poveikis vasarinių miežių dygimui
Other Title: Effects of sorrel (“Tumex crispus” l.) soaked fruits (nuts) on spring barley germination
Is part of: Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo raštai = Scripta horti botanici Universitatis Vytauti Magni. Kaunas, Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, 2016, t. 20
Extent: p. 39-48
Date: 2016
Keywords: Hordeum vulgare;Rumex crispus;Brinkimas;Dygimas;Swelling;Germination;Hordeum vulgare;Rumex crispus
Abstract: Eksperimentas, siekiant nustatyti brinkintų rauktalapės rūgštynės (Rumex crispus L.) vaisių (riešutėlių) poveikį paprastojo miežio (Hordeum vulgare L.) grūdų sudygimui, kai eksperimentui (brinkinimui ir daiginimui) panaudoti distiliuotas ir šarminis (pH – 8,6) jonizuotas vanduo, buvo atliktas 2016 m. Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau – ASU) Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto laboratorijose. R. crispus vaisiai iki padiegimo buvo brinkinti distiliuotame (veiksnys A) ir šarminiame jonizuotame (veiksnys B) vandenyje 48 val. Eksperimento variantai: kontrolė – 30 miežių grūdų, kiti variantai – 20:10 (miežiai: rūgštynės), 15:15 ir 10:20. Buvo nustatyta, kad R. crispus brinkinti vaisiai (distiliuotas vanduo, veiksnys A) slopino miežių grūdų daigumą. Lyginant su kontrole, jis sumažėjo ir siekė 91–98 %. Mažiausias daigumas buvo variante 15:15. Analogiškame eksperimente (veiksnys B) visuose variantuose grūdų daigumas dėl R. crispus vaisių poveikio padidėjo ir siekė 100 %, kai kontrolės grūdų daigumas – 98 %. R. crispus vaisiai skatino miežių daigų šaknelių tįsimą. Maksimalus ilgis nustatytas variante 10:20. Distiliuotame vandenyje jis buvo 136,7 mm (lyginant su kontrole, skirtumas esminis), šarminiame jonizuotame – 126,3 mm (skirtumas neesminis). Poveikis suformuotų šaknelių skaičiui nenustatytas, nors lyginant su kontrole, šarminiame jonizuotame vandenyje jų skaičius buvo neesmingai didesnis. R. crispus vaisiai slopino koleoptilės ilgėjimą: distiliuotame vandenyje jis sumažėjo 2–9 %, o šarminiame jonizuotame vandenyje – 9–29 %. Trumpiausios koleoptilės (79,4 mm, veiksnys A – ir 58,2 mm, veiksnys B) nustatytos variante 20:10
An experiment to determine the effect of soaked sorrel (“Rumex crispus” L.) fruits (nuts) on barley (“Hordeum vulgare” L.) grains germination, when for the experiment (of swelling and germination), distilled water and alkaline (pH 8.6) ionized water were used, was carried out in 2016 at laboratories of Institute of Biology and Plant Biotechnology, Aleksandras Stulginskis University (ASU). “R. crispus” fruits were swelled in distilled (factor A) and alkaline ionized (factor B) water for 48 hours. Experiment options were: control group – 30 grains of barley, other options – 20:10 (barley: sorrel), 15:15 and 10:20. It was found that “R. crispus” soaked fruits (distilled water, factor A) inhibited the germination of barley grains. It decreased to 91-98% compared with the control. Minimum germination version was 15:15. Analogously, in all variants of factor B, grain germination after “R. crispus” fruit exposure increased and reached 100%, the control group of grain germination – 98%. “R. crispus” fruit influenced barley seedling roots elongation. The maximum length was recorded in variant 10:20. It was 136.7 mm (the difference was significant compared to the control group) in distilled water, and 126.3 mm in alkaline ionized (the difference was insignificant). Effects on the number of already formed roots has not been established, however, compared to the control group, their number in the alkaline ionized water group was not significantly different. “R. crispus” fruits inhibited the coleoptile elongation: in the distilled water group, it decreased by 2-9%, and in alkaline ionized water – by 9-29%. Shortest coleoptiles (79.4 mm, factor A; and 58.2 mm, factor B) were set in variant 20:10
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/33716/1/ISSN2345-0215_2006_T_11.PG_39-48.pdf
https://www.vdu.lt/cris/handle/20.500.12259/33716
http://dx.doi.org/10.7220/2345-0215.20.4
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai 2016, [t.] 20

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.